โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 2020-07-21T17:03:53+00:00

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคเหนือ” มีทั้งหมด 74 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด

จังหวัดเชียงราย 
1.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
2.โรงเรียนบ้านเทอดไทย
3.โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
4.โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
5.โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
6.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย
7.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
8.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู
9.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาชีวศึกษาเชียงราย-พะเยา
10.โรงเรียนบ้านม่วงคำ

จังหวัดเชียงใหม่
1.โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
2.โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
3.โรงเรียนทาเหนือวิทยา
4.โรงเรียนบ้านขุนแปะ
5.โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
6.โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
7.โรงเรียนบ้านห้วยตอง
8.โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้
9.โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
10.วิทยาลัยการอาชีพฝาง
11.โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
12.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
13.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
14.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ
15.โรงเรียนแม่วินสามัคคี
16.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
17.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
18.โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
19.โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวง(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)
20.โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ
21.โรงเรียนบ้านแม่สา

จังหวัดน่าน 
1.โรงเรียนบ้านนายาง
2.โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษก
3.โรงเรียนทุ่งช้าง
4.โรงเรียนบ้านหลวง
5.โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์
6.โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
7.โรงเรียนบ่อเกลือ
8.โรงเรียนบ้านสองแคว

จังหวัดพะเยา
1.โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
2.โรงเรียนบ้านสระ
3.โรงเรียนบ้านสันติสุข
4.โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
5.โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
6.โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
7.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดแพร่
1.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
2.โรงเรียนบ้านแม่แรม
3.โรงเรียนบ้านวังเลียง
4.โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน
1.โรงเรียนบ้านอมพาย
2.โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง
3.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34
4.โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ
5.โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
6.โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3
7.โรงเรียนปายวิทยาคาร

จังหวัดลำปาง
1.โรงเรียนวัดเสด็จ
2.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
3.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
4.โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา
5.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
6.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

จังหวัดลำพูน
1.โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร (สาขาเรือนแพ)
2.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์
3.โรงเรียนบ้านแม่บอน
4.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
5.โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

จังหวัดอุตรดิตถ์
1.โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
2.โรงเรียนบ้านห้วยคอม
3.โรงเรียนบ้านห้วยยาง
4.โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ
5.โรงเรียนลับแลพิทยาคม
6.วิทยาลัยการอาชีพพิชัย

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคกลาง” มีทั้งหมด 145 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
3.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
4.โรงเรียนพญาไท
5.โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์
6.โรงเรียนวัดพุทธบูชา
7.โรงเรียนวัดรางบัว
8.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
9.เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
10.เทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
11.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
12.โรงเรียนวัดบางนานอก
13.โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม
14.โรงเรียนวัดปุรณาวาส
15.โรงเรียนวัดศาลาครืน
16.โรงเรียนวัดอัมพวา
17.โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
18.โรงเรียนวัดบางปะกอก
19.โรงเรียนวัดม่วง
20.เทคนิคดอนเมือง
21.โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
22.โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

จังหวัดกำแพงเพชร
1.โรงเรียนพิไกรวิทยา
2.โรงเรียนบ้านหนองแดน
3.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
4.โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
5.โรงเรียนบ้านดงซ่อม
6.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา

จังหวัดชัยนาท
1.โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
2.โรงเรียนวัดโรงวัว
3.โรงเรียนวัดวังหมัน
4.วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

จังหวัดนครนายก
1.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
2.วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

จังหวัดนครปฐม
1.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
2.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
3.โรงเรียนสถาพรวิทยา
4.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
5.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม

จังหวัดนครสวรรค์
1.โรงเรียนหนองบัว
2.โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
3.โรงเรียนพนมรอกวิทยา
4.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
5.โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
6.โรงเรียนพระบางวิทยา
7.โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
8.โรงเรียนวังข่อยพิทยา
9.โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

จังหวัดนนทบุรี
1.โรงเรียนวัดบางบัวทอง (โศภณวิทยานุเคราะห์)
2.โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) นนทบุรี
4.โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
5.โรงเรียนศรีสังวาลย์

จังหวัดปทุมธานี
1.โรงเรียนวัดตะวันเรือง
2.วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี
3.วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
4.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์
2.โรงเรียนวัดจุฬามณี(ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
3.โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
4.โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง
5.วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา
6.โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง

จังหวัดพิจิตร
1.โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
2.โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา
3.โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
4.โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ
5.โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม
6.โรงเรียนบ้านน้อย”ปรึกอุทิศ”
7.โรงเรียนวัดโพทะเล

จังหวัดพิษณุโลก
1.โรงเรียนบ้านน้ำจวง
2.โรงเรียนบ้านร่มเกล้า
3.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
4.โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
5.โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1

จังหวัดเพชรบูรณ์
1.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม
2.โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด
3.โรงเรียนบ้านบ่อรัง
4.วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
5.โรงเรียนบ้านปากดุก
6.โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ

จังหวัดราชบุรี
1.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
2.โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
3.โรงเรียนรุจิรพัฒน์
4.วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
5.วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

จังหวัดลพบุรี
1.โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า
2.โรงเรียนบ้านเขาขวาง
3.โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
4.โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
5.โรงเรียนปิยะบุตร์
6.โรงเรียนบ้านวังเพลิง
7.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
8.โรงเรียนบ้านเกาะรัง
9.โรงเรียนโคกตูมวิทยา
10.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสมุทรปราการ
1.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
3.ใวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
4.โรงเรียนวัดคันลัด
5.โรงเรียนวัดป่าเกด
6.โรงเรียนวัดบางกระสอบ
7.โรงเรียนวัดบางกอบัว
8.โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
9.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน
10.โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก
11.โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง
12.โรงเรียนวัดกองแก้ว
13.โรงเรียนวัดบางขมิ้น (คำปุ่นราษฎร์บำรุง)
14.โรงเรียนสำราญวิทยา

จังหวัดสมุทรสงคราม
1.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2.วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

จังหวัดสมุทรสาคร
1.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
2.โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
3.โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
4.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดสระบุรี
1.โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
2.โรงเรียนวัดหนองโนใต้
3.โรงเรียนวัดห้วยบง
4.โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ
5.โรงเรียนท้ายพิกุล
6.โรงเรียนวัดมะขามเรียง
7.โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
8.โรงเรียนวัดหนองสมัคร
9.โรงเรียนวัดหนองสีดา
10.โรงเรียนวัดหนองหมูใต้
11.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
1.โรงเรียนอินทร์บุรี

จังหวัดสุโขทัย
1.โรงเรียนบ้านโซกม่วง
2.โรงเรียนบ้านสันหีบ
3.โรงเรียนบ้านผาเวียง
4.โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
5.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

จังหวัดสุพรรณบุรี
1.โรงเรียนบ้านกล้วย
2.โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ
3.โรงเรียนวัดคอกช้าง
4.โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน
5.โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย

จังหวัดอ่างทอง
1.โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)

จังหวัดอุทัยธานี
1.โรงเรียนบ้านสมอทอง
2.โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
3.โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
4.โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม
5.โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคใต้” มีทั้งหมด 48 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีทั้งหมด 82 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคตะวันตก” มีทั้งหมด 47 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ภาคตะวันออก” มีทั้งหมด 27 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด