#เชียงราย
1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ เชียงราย
2.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
3.โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
4.โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์***

#เชียงใหม่
5.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
6.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ***
7.โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
8.โรงเรียนแม่วินสามัคคี***
9.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง***
10.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

#น่าน
11.โรงเรียนบ่อเกลือ
12.โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
13โรงเรียนทุ่งช้าง
14.โรงเรียนสา
15.โรงเรียนนาน้อย
16.โรงเรียนบ้านหลวง

#ลำปาง
17.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
18.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
19.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
20.โรงเรียนวังเหนือวิทยา

#ลำพูน
21.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
22.โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
23.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์***

#แม่ฮ่องสอน
24โรงเรียนปายวิทยาคาร

#กรุงเทพ
1.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง

#นครปฐม
2.โรงเรียนสามพรานวิทยา
3.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

#นครสวรรค์
5.โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6.โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8.โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9.โรงเรียนพระบางวิทยา
10.โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11.โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12.โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

#ลพบุรี
13.โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14.โรงเรียนบ้านวังเพลิง***
15.โรงเรียนโคกตูมวิทยา
16.โรงเรียนปิยะบุตร์

#สุโขทัย
17.โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
18.โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
19.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน***

#ชัยภูมิ
1.โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
2.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

#หนองบัวลำภู
3.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

#กาฬสินธุ์
4.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม***

#สุรินทร์
5.โรงเรียนบ้านหนองคันนา***
6.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7.โรงเรียนกระเทียมวิทยา
8.โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
9.โรงเรียนเมืองบัววิทยา

#บุรีรัมย์
10.โรงเรียนรวมมิตรวิทยา***
11.โรงเรียนบ้านตะโก***
12.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

#ขอนแก่น
13.โรงเรียนน้ำพองศึกษา
14.โรงเรียนบ้านทุ่งมน***

#นครพนม
15.โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

#มหาสารคาม
16.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
17.โรงเรียนนาภูพิทยาคม

#อุบลราชธานี
18.โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)***
19.โรงเรียนดงยางวิทยาคม

#นครราชสีมา
20.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
21.โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
22.โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

#ศรีสะเกษ
23.โรงเรียนบ้านปรือคัน***
24.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

#ตรัง
1.โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
2.โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3.โรงเรียนสามัคคีศึกษา

#สุราษฎร์ธานี
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

#สระแก้ว
1.โรงเรียนอรัญประเทศ
2.โรงเรียนตาพระยา

#ชลบุรี
3.โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
4.โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม***
5.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

#จันทบุรี
6.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
7.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

#ปราจีนบุรี
8.โรงเรียนศรีมโหสถ

#ระยอง
9.โรงเรียนห้วยยางศึกษา

#กาญจนบุรี
1.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2.โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
3.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4.โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน***
5.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
6.โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
7.โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส = 17 โรงเรียน***
โรงเรียนมัธยม = 71 โรงเรียน