รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายในโครงการร้อยพลังการศึกษา

รายชื่อโรงเรียนเครือข่ายในโครงการร้อยพลังการศึกษา 2021-01-11T16:25:45+00:00
#เชียงราย
1.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
2.โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
#เชียงใหม่
3.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
4.โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ***
5.โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
6.โรงเรียนแม่วินสามัคคี***
7.โรงเรียนบ้านเวียงฝาง***
8.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
#น่าน
9.โรงเรียนบ่อเกลือ
10.โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
11.โรงเรียนทุ่งช้าง
12.โรงเรียนสา
13.โรงเรียนนาน้อย
14.โรงเรียนบ้านหลวง
#ลำปาง
15.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
16.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
17.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
#ลำพูน
18.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
19.โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
20.โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์***
#แม่ฮ่องสอน
21.โรงเรียนปายวิทยาคาร
#กรุงเทพ
1.โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
#นครปฐม
2.โรงเรียนสามพรานวิทยา
3.โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
#นครสวรรค์
5.โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6.โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7.โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8.โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9.โรงเรียนพระบางวิทยา
10.โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11.โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12.โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
#ลพบุรี
13.โรงเรียนบ้านเกาะรัง***
14.โรงเรียนบ้านวังเพลิง***
15.โรงเรียนโคกตูมวิทยา
16.โรงเรียนปิยะบุตร์
#สุโขทัย
17.โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
18.โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
19.โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน***
#ชัยภูมิ
1.โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
2.โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
#หนองบัวลำภู
3.โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
#กาฬสินธุ์
4.โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม***
#สุรินทร์
5.โรงเรียนบ้านหนองคันนา***
6.โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7.โรงเรียนกระเทียมวิทยา
8.โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
9.โรงเรียนเมืองบัววิทยา
#บุรีรัมย์
10.โรงเรียนรวมมิตรวิทยา***
11.โรงเรียนบ้านตะโก***
12.โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
#ขอนแก่น
13.โรงเรียนน้ำพองศึกษา
14.โรงเรียนบ้านทุ่งมน***
#นครพนม
15.โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์
#มหาสารคาม
16.โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
17.โรงเรียนนาภูพิทยาคม
#อุบลราชธานี
18.โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)***
19.โรงเรียนดงยางวิทยาคม
#นครราชสีมา
20.โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
21.โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
22.โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม
#ศรีสะเกษ
23.โรงเรียนบ้านปรือคัน***
24.โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
#ตรัง
1.โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
2.โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3.โรงเรียนสามัคคีศึกษา
#สุราษฎร์ธานี
4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
#สระแก้ว
1.โรงเรียนอรัญประเทศ
2.โรงเรียนตาพระยา
#ชลบุรี
3.โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
4.โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม***
5.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
#จันทบุรี
6.โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
7.โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม
#ปราจีนบุรี
8.โรงเรียนศรีมโหสถ
#ระยอง
9.โรงเรียนห้วยยางศึกษา
#กาญจนบุรี
1.โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2.โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
3.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4.โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน***
5.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
6.โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
7.โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8.โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
หมายเหตุ
โรงเรียนขยายโอกาส = 16 โรงเรียน***
โรงเรียนมัธยม = 69 โรงเรียน