โครงการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ริเริ่มจัดการประกวดวรรณกรรมยุวพัฒน์ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการในการวาดภาพประกอบกับเรื่องราวสนุกสนาน น่าสนใจ แฝงไว้ด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพื่อฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง การเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานแต่ละชิ้น และเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความคิดที่ดี เพื่อถ่ายทอดเป็นผลงานหนังสือนิทานภาพประกอบ โดยได้เริ่มจัดการประกวดครั้งแรกในปี 2537

รายละเอียดโครงการ
ข่าวสารและกิจกรรม

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ที่ต้องการสนับสนุนวรรณกรรมยุวพัฒน์ สามารถมีส่วนร่วมได้ดังนี้

  • สนับสนุนการจัดพิมพ์นิทานคุณธรรมของเด็กๆ
  • ร่วมเผยแพร่หนังสือดีน่าอ่านแก่เด็กและเยาวชน ด้วยการช่วยส่งหนังสือไปยังสถานที่ต่างๆ
  • ใช้วรรณกรรมยุวพัฒน์เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาของโรงเรียน

วรรณกรรมยุวพัฒน์ที่ได้รับการจัดพิมพ์

ปี 2549 : วันเดินทางของลูกโป่งเจ็ดสี

ปี 2549 : วันเดินทางของลูกโป่งเจ็ดสี

เรื่องโดยและภาพโดย
ด.ช. ปฐวี ทองนอก
ด.ญ. วิภาวี ภากพรม
โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดไฟล์
ปี 2548 : ฉันคือหุ่นยนต์

ปี 2548 : ฉันคือหุ่นยนต์

เรื่องโดยและภาพโดย
ด.ญ. ศุภมา ศุภศรี
ด.ช. วัฒนพงศ์ เกตุสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลพัทลุง จ.พัทลุง

ดาวน์โหลดไฟล์
ปี 2545 : มานิกับมีนะ

ปี 2545 : มานิกับมีนะ

เรื่องและภาพ โดย
ด.ช. ธีรวิช ตันประเสริฐ
ด.ญ. นงลักษณ์ บุญคำภา
โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลยไลยก์

ดาวน์โหลดไฟล์