เมื่อวันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Hisakazu Maeda Director of System Solution Division Engineering & Customer Service Division Panasonic Siew Sales (Thailand) Co., Ltd. ได้เดินทางมามายังมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อส่งมอบทีวี monitor ทั้งหมด 8 เครื่อง (ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง | ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง) รวมมูลค่า 1,220,000 บาท เพื่อส่งมอบให้กับ 7 โรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ดังนี้

1.พระแท่นดงรังวิทยาคาร จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง
2.ทองผาภูมิวิทยา จ.กาญจนบุรี จำนวน 1 เครื่อง
3.พยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 เครื่อง
4.เทพสถิตวิทยา จ.ชัยภูมิ จำนวน 1 เครื่อง
5.หนองเหล็กศึกษา จ.มหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง
6.ศรีโคตรบูรณ์ จ.นครพนม จำนวน 1 เครื่อง
7.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว จำนวน 2 เครื่อง

โดยมี คุณโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นตัวแทนรับมอบและจะดำเนินการส่งต่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนดิจิทัล Lern Education วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ต่อไป

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขาดโอกาส และ บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด (DCS) ในการช่วยเหลือประสานงานและติดต่อเพื่อการอนุเคราะห์ในครั้งนี้

– ความคืบหน้าการดำเนินการ –

มูลนิธิยุวพัฒน์ และ Learn Education ได้ส่งมอบทีวี monitor ให้กับทั้ง 7 โรงเรียน (โรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิยุวพัฒน์ หนึ่งในภาคีเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายและโรงเรียนที่มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมฯ ทั่วประเทศ ณ ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 88 โรงเรียน ใน 30 จังหวัด และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า 37,000 คน

องค์กรที่สนใจบริจาคหรือสนับสนุนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02 301 1061 | 02 301 1080
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line@ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)