จัดทำโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุนในโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-301-1093 (-5) โทรสาร 02-301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
Facebook : www.facebook.com/yuvabadhana 
Line OA : @BOS9702T

ยุวพัฒน์สารสำหรับมัธยมต้น

ฉบับที่ 5 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
(ชั้น ม.ต้น)

ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2566
(ชั้น ม.ต้น)

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565
(ชั้น ม.ต้น)

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
(ชั้น ม.ต้น)

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
(ชั้น ม.ต้น)

ยุวพัฒน์สารสำหรับมัธยมปลาย / ปวช.

ฉบับที่ 5 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
(ชั้น ม.ปลาย / ปวช.)

ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2566
(ชั้น ม.ปลาย / ปวช.)

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565
(ชั้น ม.ปลาย / ปวช.)

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
(ชั้น ม.ปลาย / ปวช.)

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
(ชั้น ม.ปลาย / ปวช.)

ยุวพัฒน์สารทั่วไป

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2564

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2560

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2559

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2559