จัดทำโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุนในโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุวพัฒน์สารจะออกทุก 3 เดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-301-1093 (-5) โทรสาร 02-301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
Facebook : www.facebook.com/yuvabadhana 
Line OA : @BOS9702T

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2564

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2563

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2563

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2563

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2562

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2562

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2562

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2562

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2561

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2561

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2560

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2560

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2560

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2559

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2559

อ่านออนไลน์

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2559

อ่านออนไลน์