จัดทำโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุนในโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 02-301-1093 (-5)
โทรสาร 02-301-1439
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
Facebook : www.facebook.com/yuvabadhana 
Line Official : @BOS9702T

ยุวพัฒน์สารสำหรับมัธยมต้น

ฉบับที่ 7 มกราคม – เมษายน 2567
คอลัมน์ : จริงหรือที่เราไม่เก่ง

ฉบับที่ 6 กันยายน – ธันวาคม 2566
คอลัมน์ : ทางเลือกที่ใช่

ฉบับที่ 5 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
คอลัมน์ : เทคโนโลยี AI

ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2566
คอลัมน์ : ทางเลือกหลังจบ ม.3

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565
คอลัมน์ : การค้นหาตัวเอง

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
คอลัมน์ : เพื่อนที่ดีเป็นแบบไหน

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
คอลัมน์ : ทำเรื่องเรียนให้สนุก

ยุวพัฒน์สารสำหรับมัธยมปลาย / ปวช.

ฉบับที่ 7 มกราคม – เมษายน 2567
คอลัมน์ : การจัดการเวลา

ฉบับที่ 6 กันยายน – ธันวาคม 2566
คอลัมน์ : รับมือกับปัญหาอย่างไรดี

ฉบับที่ 5 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566
คอลัมน์ : การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

ฉบับที่ 4 มกราคม – เมษายน 2566
คอลัมน์ : เรียนจบ ปวช.3/ม.6 แล้ว ไปทางไหนต่อ

ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565
คอลัมน์ : Resilience ล้มแล้วลุกได้เร็ว

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2565
คอลัมน์ : มีความสุขกับคนต่างวัย

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565
คอลัมน์ : การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุวพัฒน์สารทั่วไป

คอลัมน์ : สิ่งเล็กๆ สู่การเห็นคุณค่าในตัวเอง

คอลัมน์ : เราอยากทำอะไรต่อในชีวิต

คอลัมน์ : ออมเงิน

คอลัมน์ : หัดปฏิเสธให้เป็น

คอลัมน์ : ความรัก

คอลัมน์ : อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่

คอลัมน์ : คิดเป็นภาพ ทักษะทำเรื่องยากให้ง่ายนิดเดียว

คอลัมน์ : โรคซึมเศร้า

คอลัมน์ : อาชีวศึกษา คืออะไร

คอลัมน์ : เสพติดมือถือ Nomophobia

คอลัมน์ : การกลั่นแกล้ง ความรุนแรงที่คุกคามวัยรุ่น

คอลัมน์ : การอ่านเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

คอลัมน์ : ทักษะชีวิต สิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่น

คอลัมน์ : การทำงานเพื่อเป็นรายได้เสริม

คอลัมน์ : แรงบันดาลใจ

คอลัมน์ : 7 อุปนิสัยเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จ

คอลัมน์ : จิตอาสา

คอลัมน์ : รู้ทันภัยในโลกออนไลน์

คอลัมน์ : สุขที่ได้ให้

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2559

คอลัมน์ : ทางเลือกหลังเรียนจบ

คอลัมน์ : เรียนต่ออะไรดีหลังจบ ม.3

คอลัมน์ : เปลี่ยนตัวเองสู่วัยรุ่นในศตวรรษที่ 21