ร่วมบริจาคเงิน 2020-03-03T15:20:00+00:00

ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย
ร่วมบริจาค!

โครงการต่างๆ ที่คุณสามารถร่วมสนับสนุน
เพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

โครงการส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี

ในปี 2562 มูลนิธิฯ มีนักเรียนทุนในความดูแลประมาน 8,900 คน ซึ่งต้องใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส แบ่งเป็นทุนสายสามัญทุนละ 7,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 6 ปี) ทุนสายอาชีพทุนละ 14,000 บาท/ปี (ต่อเนื่อง 3 ปี) ด้วยความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาจากท่านจะทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้ ได้รับโอกาสศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ

ร่วมบริจาค
โครงการร้อยพลังการศึกษา

เพราะความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทยทำให้นักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เป้าหมายของโครงการ คือการลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนขาดโอกาสในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ผ่านเครื่องมือนวัตกรรมทางการศึกษา ความรู้และความเชี่ยวชาญของภาคี โดยทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจและมีความพร้อมที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ร่วมบริจาค
โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อาทิ พฤติกรรมขาดวินัย, พฤติกรรมขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย, พฤติกรรมเสี่ยง/ก้าวร้าว ฯลฯ โดยจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้เกิดขึ้น และนักเรียนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี

ร่วมบริจาค

ช่องทางการบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์
095-2-15120-7
Line@
มูลนิธิยุวพัฒน์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-9930-00187-07-5
Line@

วิธีการบริจาค

บริจาคผ่าน
ตู้ ATM / Mobile Banking / Internet Banking
หรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค
ถ่ายรูป หรือ สแกน
หลักฐานและแบบฟอร์มการบริจาค
ส่งมาที่
อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th
หรือ Line@ : @BOS9702T

ช่องทางใหม่! บริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ

อีกหนึ่งช่องทางการบริจาคที่ช่วยคุณยื่นลดหย่อนภาษีได้อย่างรวดเร็วจบครบในที่เดียว
พร้อมอำนวยความสะดวกและง่ายแก่ผู้บริจาคในการขอหักลดหย่อนภาษี
ร่วมบริจาค

ทุกบาท ทุกสตางค์ มีค่า
เราขอขอบคุณทุกๆ คนสำหรับอนาคตที่มอบให้น้องๆ

นักเรียนทุนปัจจุบัน

“ถ้าหากพี่ๆไม่เข้ามาช่วยผม ผมก็คงไม่มีวันนี้ได้ ผมคงหมดความหวังความมุ่งมั่นผมคงท้อ ผมจึงอยากให้พี่ๆ ช่วยเหลือเด็ก ที่ยากจนเหมือนผม เพื่อที่เขาจะได้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เรียนต่อ เพื่ออนาคตที่ดีเหมือนกับผม”

น้องอภิรัฐ นักเรียนทุน จ.พิจิตร

นักเรียนทุนที่จบไปแล้ว

“ส่วนหนึ่งที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสได้เรียนจนกระทั่งจบระดับปริญญาตรีนั้นก็เพราะการได้รับทุนของมูลนิธิยวุพัฒน์ค่ะ ดิฉันเกือบจะไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมเพราะคุณพ่อเห็นว่าดิฉันเป็นลูกผู้หญิง ทางบ้านจึงไม่สนับสนุนให้เรียน แต่ก็มีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อทางโรงเรียนได้เสนอชื่อดิฉันให้สมัครขอทุนต่อเนื่อง 6 ปี และดิฉันก็ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 2 คน ของจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับทุนยุวพัฒน์”

หทัยกาญจน์ อิกไวย์โล อดีตนักเรียนทุน จ.สุโขทัย

ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิยุวพัฒน์

ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า

61.8 ล้านบาท

ด้วยความช่วยเหลือจากทุกท่านมาตลอด 26 ปี
มีนักเรียนขาดโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้ว 14,000 คน
จบการศึกษาไปแล้ว

6,100 คน

ยังอยู่ในความดูแล

กว่า 8,500 คน

ด้วยเงิน 600 บาท
น้องๆ กิน เดินทาง เรียนหนังสือ ได้ 1 เดือน

600 บาท
คุณเอาไปทำอะไรได้บ้าง?

ด้วยความช่วยเหลือของคุณ

ปี 2562 จะเป็นปีที่สดใสสำหรับน้องๆ ทุกๆ คน

(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)