รายงานของมูลนิธิฯ

รายงานของมูลนิธิฯ 2021-06-01T15:19:26+00:00

ปี 2564

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2563

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2562

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2561

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 4/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 4/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2560

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์  2560

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2560

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลดไฟล์

Financial Report Q3/2017

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2559

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์  2559

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2559

ดาวน์โหลดไฟล์

Certified Auditor Report of Statement of Financial Position Audit 2016

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2558

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2557

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2557

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2557

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2556

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2556

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2556

ดาวน์โหลดไฟล์