มารู้จักตัวเองกันเถอะ

ยินดีที่ได้รู้จักน้องๆ วัยมัธยมทุกๆ คน

ขอต้อนรับเข้าสู่อณาจักรแห่งการค้นหาตัวตน สำหรับน้องๆ วัยมัธยมที่มีคําถามกับตัวเองว่าเราจะไปทางไหนต่อดี เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเลือกทางเดินของชีวิต หลายคนอาจกําลังลังเลไม่แน่ใจ หลายคนอาจกําลังสับสนไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับสิ่งไหน การเรียนรู้ตัวเองและใช้เวลาในการทําความเข้าใจกับตัวตนของเรา เรียนรู้ความชอบ บุคลิกลักษณะ ยอมรับข้อดีข้อด้อยของตัวเอง หากน้องๆ ยังไม่แน่ใจและอยากได้คําแนะนํา คลิก! เลือกทำแบบทดสอบเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทําให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่… การทําแบบทดสอบไม่ใช่คําตอบสุดท้ายว่าเราคือคนแบบไหนและเรานั้นเหมาะกับอะไร แต่… คําถามต่างๆ จะช่วยให้น้องๆ ได้มีเวลาคิดและเกิดความเข้าใจตัวเองมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้วน้องๆ สามารถเลือกและกําหนดทางเลือกในชีวิตของเราเองได้เสมอ… ขอให้ทุกๆ คนสนุกกับการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน

ตุ๊กตาขนมปัง

ทบทวนตัวเองรอบด้าน

สำรวจทางเลือก

อาชีพที่น่าจะเหมาะกับฉัน

วางแผนชีวิต

สู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

Daily Views: 1Total Views: 220