อาสาตอบจดหมาย
“กิจกรรม Pen Pal day”

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 31 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

อาสาสมัคร 296 คน

รูปแบบการดำเนินงาน
อาสาตอบจดหมาย

เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่ออาสาสมัคร 1 ท่าน

ตัวอย่างโปสการ์ดของอาสา

คุณสมบัติอาสาที่ต้องการ

รับอาสาสมัครจำนวน 30 คน
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. หากท่านเคยเป็นอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 – 6 มาแล้ว สามารสมัครเข้ามาได้เลยผ่าน log in เดิม โดยไม่ต้องตอบแบบสอบถามใน google form
2. อายุ 20 – 60 ปี
3. ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
4. มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
5. มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ ลงบนโปสการ์ด
6. มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
7. เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
8. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบกิจกรรม

บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงาน

อาสาตอบจดหมาย ทำกิจกรรมที่มูลนิธิยุวพัฒน์
ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค

ระหว่างเวลา 08.30 – 13.30 น.
(วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563)

ประโยชน์ การสนับสนุน และสวัสดิการ ที่จะได้รับ

1. ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
2. ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
3. ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
4. ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
5. ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์

ผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม Pen Pal Day
อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 1 – 7

รวมอาสาสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรม

296
คน

รวมตอบจดหมาย
น้องนักเรียนทุน

3,604
ฉบับ

จากนักเรียนทุนถึงพี่อาสาตอบจดหมาย

เล่าเรื่องจากพี่อาสาตอบจดหมาย

“การได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ น้องๆ ที่มีความสุขเมื่อได้อ่านจดหมายฉบับหนึ่งนั่นคือการบำบัดจิตใจ ขณะที่สังคมอยู่หน้าโต๊ะทำงาน มีความกดดันต่อทุกสิ่งในปัจจุบันและอนาคตที่เกิดขึ้น สิ่งนี้ทำให้เรามีความสุขและหวังว่าอนาคตของเด็กๆ จะสดใส”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“ต้องการใช้เวลาเพื่อผ่อนคลายความเครียดและความล้าจากการทำงานค่ะ อีกอย่างที่สำคัญก็คือ การให้กำลังใจน้องๆ ผ่านจดหมาย เป็นพลังงานในแง่บวกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอยากจะต่อสู้ต่อไปเช่นเดียวกับน้องๆ เจ้าของจดหมายค่ะ”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“อยากส่งต่อพลังบวกของตัวเอง แค่นี้เลยค่ะ จริงๆ แล้วไม่ใช่แค่เราที่ได้ส่งต่อพลังบวก แต่เรายังได้รับพลังบวกด้วยค่ะ และเด็กๆ เป็นอนาคตของชาติ ก็เลยอยากให้อนาคตของชาติได้มีชีวิตดีๆ เช่นกัน ”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“อยากมาส่งกำลังใจให้น้องๆ ได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตและมีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น ถึงแม้ปัญหาของน้องๆ จะเล็กน้อยสำหรับผู้ใหญ่ แต่ถ้าน้องๆ ได้รับกำลังใจที่ดี จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“อยากเป็น 1 เสียงเพียงเล็กน้อยที่ได้ช่วยเหลือ เป็นกำลังใจ เป็นแรงบันดาลใจ เป็นเพื่อนให้กับคนที่อยู่ในภาวะที่ต้องการสิ่งเหล่านี้จนกว่าพวกเขาจะแข็งแรงและเติบโตด้วยขาของเขาเองค่ะ”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“ดีใจทุกครั้งที่ได้มาทำกิจกรรมนี้ค่ะ และจะพยายามมาให้ได้ทุกครั้ง แม้จะไม่ได้พบเจอกับน้องๆ แต่การที่ได้มาบ่อยๆ ทำให้เราได้เจอกับจดหมายที่น้องเขียนตอบมาหาเรา รู้สึกอบอุ่นในใจมากค่ะ อยากมาเป็นกำลังใจให้น้องๆ ตลอดไป”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“เหตุผลที่มาทำกิจกรรมตอบจดหมายตลอด 3 วัน เพราะว่าเราชอบกิจกรรมนี้มากๆ ค่ะ ส่วนตัวเป็นคนชอบเขียนจดหมายและปัจจุบันการเขียนจดหมายก็เริ่มจะหายไป ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงเป็นกิจกรรมที่เราชอบมากๆ อีกอย่างไม่ใช่แค่ตัวเราที่มาให้พลังบวกกับน้องๆ แค่เรื่องราวในจดหมายของน้องๆ เอง ก็ให้พลังบวกกลับมาให้เราเช่นกัน”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

“เพราะทุกคนบนโลกเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราทุกคนสามารถเลือกเป็นคนดีได้ ทุกคนควรได้รับของขวัญสูงสุด นั่นคือ “โอกาส” ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเอง โอกาสในการศึกษา หรือโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆ ในชีวิต นี่คงเป็นเหตุผลที่มาทำกิจกรรมนี้ เพื่อที่จะเป็นผู้ให้โอกาสกับเด็กๆ ให้ได้รับกำลังใจและรอยยิ้มจากปลายปากกาของเรา”

อาสาตอบจดหมาย
Pen Pal Day 6

สอบถามข้อมูลงานอาสาสมัคร

โทร : 02 301 1094
โทร : 093 124 9749
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
Line Official : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Daily Views: 4Total Views: 389