ความร่วมมือ
ในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ (Thailand Collaboration for Education: TCFE) เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วน ในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับเด็กไทยอย่างยั่งยืน ผ่านเครื่องมือและนวัตกรรมการเรียนการสอนของแต่ละภาคีที่มีความเชี่ยวชาญ โดยทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกับโรงเรียนที่มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเข้าถึงการศึกษา
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
4.เพื่อโภชนาการที่ดี

ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เพื่อเข้าถึงการศึกษา
– ทุนการศึกษา โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
– สื่อดิจิทัลวิชาคณิต และ วิทยาศาสตร์ โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
– สื่อดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ โดย บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น
– พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดย ICAP มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
– ครูแนะแนวรุ่นใหม่ โดย ธุรกิจเพื่อสังคม อาชีฟ
– เสริมสร้างคุณธรรมจริรยธรรม  โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อโภชนาการที่ดี
– ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนให้เด็กและเยาวชน โดย ฟู้ด ฟอร์ กู้ด มูลนิธิยุวพัฒน์

การดำเนินงาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเยาวชนไทย

โครงการร้อยพลังการศึกษา

เป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับภาคี และนำเครื่องมือพัฒนาการศึกษาเข้าสู่โรงเรียนในเครือข่าย พร้อมติดตามการใช้เครื่องมือของโรงเรียน

 • มูลนิธิยุวพัฒน์
 • ICAP
 • FOOD FOR GOOD
 • สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
 • Teach For Thailand
 • Learn Education
 • Winner English
 • a-cheive

สร้างความร่วมมือระหว่างภาคี โรงเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแลและพัฒนาเยาวชนร่วมกัน และการระดมทุน

 • Community Engagement
  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน และงานกระบวนการมีส่วนร่วม
 • องค์กรร่วมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียน

แพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน

 • Limited Education
 • ร้านปันกัน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย
ที่ใช้เครื่องมือพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (ICAP)

จำนวน 70 โรงเรียน

โครงการ Food For Good

จำนวน 58 โรงเรียน

โครงการทุนการศึกษา

จำนวน 108 โรงเรียน

โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

จำนวน 492 โรงเรียน

โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

จำนวน 36 โรงเรียน

โครงการสื่อดิจิทัลวิชา วิทย์-คณิต

จำนวน 59 โรงเรียน

โครงการสื่อดิจิทัลภาษาอังกฤษ

จำนวน 55 โรงเรียน

โครงการพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่

จำนวน 35 โรงเรียน

หมายเหตุ : เนื่องจากมีการดำเนินโครงการในโรงเรียนเดียวกัน ทำให้มีจำนวนโรงเรียนของแต่ละโครงการทับซ้อนกัน

ร่วมแคมเปญ ระดมทุนหรือทรัพยากร
เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา

องค์กรหรือแบรนด์ต่างๆ ร่วมออกแบบ ผลิตสินค้าและบริการ รุ่น Limited Education และบริจาครายได้สมทบเป็นทุนสนับสนุนเครื่องมือพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

ร่วมแบ่งปันสิ่งของสภาพดีเพื่อนำมาเป็นสินค้าแบ่งปันในร้าน สนับสนุนพื้นที่หรือเงินทุนในการขยายร้านปันกัน หรือจัดกิจกรรม/แคมเปญระดมสิ่งของ หรือระดมทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับเยาวชนขาดโอกาสผ่านโครงการต่างๆ ในมูลนิธิยุวพัฒน์และโครงการร้อยพลังการศึกษา

เงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานเครื่องมือ
ในโครงการร้อยพลังการศึกษา ปี 2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

147.8 ล้านบาท
สนับสนุนการดำเนินงานเครื่องมือ

เครื่องมือในโครงการร้อยพลังการศึกษา จำนวนเงิน
– พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 3.1 ล้านบาท
โดย ICAP มูลนิธิยุวพัฒน์
– ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนให้เด็กและเยาวชน 12.5 ล้านบาท
โดย ฟู้ด ฟอร์ กู้ด มูลนิธิยุวพัฒน์
– ทุนการศึกษา 47.1 ล้านบาท
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
– ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 19.1 ล้านบาท
โดย มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
– สื่อดิจิทัลวิชาวิทย์ – คณิต 25.7 ล้านบาท
โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
– สื่อดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ 16.6 ล้านบาท
โดย บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น
– ครูแนะแนวรุ่นใหม่ 8.5 ล้านบาท
โดย ธุรกิจเพื่อสังคม อาชีฟ
– เสริมสร้างคุณธรรมจริรยธรรม 15.2 ล้านบาท
โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์
สอบถามข้อมูลโครงการ

โทร: 02 301 1117
E mail : tcfe@ktf.premier.co.th
Line Official Account : https://line.me/R/ti/p/%40ksf9585l

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
ร่วมกิจกรรม/แคมเปญ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

โทร: 02 301 1061
โทร: 02 301 1080
E-mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD