ความร่วมมือ
ในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ  ภาคีการศึกษา นำเครื่องมือและนวัตกรรมการเรียนการสอนของแต่ละภาคีที่มีความเชี่ยวชาญ ทำงานร่วมเครือข่ายแบบบูรณาการกับโรงเรียนที่มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา

เครือข่ายความร่วมมือ
เพื่อเด็กและเยาวชน

เพื่อเข้าถึงการศึกษา
– ทุนการศึกษา โดย มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
– ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดย มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
– สื่อดิจิทัลวิชาคณิต และ วิทยาศาสตร์ โดย บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
– สื่อดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ โดย บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น
– พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย โดย ICAP มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
– ครูแนะแนวรุ่นใหม่ โดย ธุรกิจเพื่อสังคม อาชีฟ
– เสริมสร้างคุณธรรมจริรยธรรม  โดย สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

เพื่อโภชนาการที่ดี
– ส่งเสริมโภชนาการที่ครบถ้วนให้เด็กและเยาวชน โดย ฟู้ด ฟอร์ กู้ด มูลนิธิยุวพัฒน์

“ร้อยพลัง”
เพื่อพัฒนาการศึกษาและเยาวชนไทย

โครงการร้อยพลังการศึกษา

การดำเนินโครงการ

ภาคีการศึกษา นำเครื่องมือพัฒนาเยาวชนเข้าสู่โรงเรียนในเครือข่ายฯ

 • มูลนิธิยุวพัฒน์
 • ICAP
 • FOOD FOR GOOD
 • สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
 • Teach For Thailand
 • Learn Education
 • Winner English
 • a-cheive

การสร้างการมีส่วนร่วม

ร่วมกับชุมชนและองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชนและระดมทุน

 • Community Engagement
  เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชน และงานกระบวนการมีส่วนร่วม
 • องค์กรร่วมพัฒนาเยาวชนในโรงเรียน

แพลตฟอร์มสร้างการมีส่วนร่วมและระดมทุน

 • Limited Education

คลิกอ่านข่าวสารร้อยพลัง

โครงการ Community Engagement

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย
สนับสนุน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ได้ที่

บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 030-3-79257-0
สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*