สร้าง “โอกาส” ให้กับเด็กและเยาวชน ไปพร้อมกับการเชื่อมต่อ “พลังแห่งความร่วมมือ”

ในวันนั้นหนูเรียนอยู่ ป.6 ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับ มัธยม แต่โอกาสจากมูลนิธิยุวพัฒน์และผู้ใหญ่ใจดี ทำให้หนูได้เรียนต่อจนจบ ม.6 หนูอยากเป็นคุณครู เพราะอยากส่งมอบโอกาสให้คนอื่น ๆ เหมือนวันนั้น ที่หนูเคยได้รับจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอสัญญาว่าหนูจะเป็น คุณครูและสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ต่อไปค่ะ ขอสัญญาว่าหนูจะเป็น คุณครูและสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ต่อไปค่ะ ขอสัญญาว่าหนูจะเป็น คุณครูและสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

เกศรา กล้าหาญ, อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ลพบุรี ปัจจุบัน นักศึกษา สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ในวันนั้นหนูเรียนอยู่ ป.6 ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับ มัธยม แต่โอกาสจากมูลนิธิยุวพัฒน์และผู้ใหญ่ใจดี ทำให้หนูได้เรียนต่อจนจบ ม.6 หนูอยากเป็นคุณครู เพราะอยากส่งมอบโอกาสให้คนอื่น ๆ เหมือนวันนั้น ที่หนูเคยได้รับจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอสัญญาว่าหนูจะเป็น คุณครูและสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

เกศรา กล้าหาญ, อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ลพบุรี ปัจจุบัน นักศึกษา สาขาวิชา ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เพราะทุกผลลัพธ์

เกิดได้ด้วยความร่วมมือ