สร้าง “โอกาส” ให้กับเด็กและเยาวชน ไปพร้อมกับการเชื่อมต่อ “พลังแห่งความร่วมมือ”

ในวันนั้นหนูเรียนอยู่ ป.6 ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับมัธยม แต่โอกาสจาก
มูลนิธิยุวพัฒน์และผู้ใหญ่ใจดี ทำให้หนูได้เรียนต่อจนจบ ม.6 หนูอยากเป็นคุณครู เพราะอยากส่งมอบโอกาสให้คนอื่น ๆ เหมือนวันนั้นที่หนูเคยได้รับจากมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอสัญญาว่าหนูจะเป็นคุณครูและสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ต่อไปค่ะ

เกศรา กล้าหาญ, นักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ลพบุรี

เส้นทางของหนูไม่ได้เรียบหรูและสุขสบายเหมือนคนอื่น ๆ มีคุณย่าเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้หนูตั้งเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน มีคุณครู และพี่ ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์ ชี้แนะแนวทางในการแก้ปัญหา และเป็นกำลังใจสำคัญของหนูมาตลอดค่ะ แม้วันนี้หนูจะยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่สัญญาว่าจะทำหน้าที่ของครูที่ดีในอนาคตเพื่อตอบแทนมูลนิธิยุวพัฒน์ให้ได้ค่ะ

บัวชมพู พวงสิน, นักศึกษา สาขาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ จ.ชลบุรี

รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นนักเรียนทุนรุ่นแรกในครอบครัวยุวพัฒน์ อยากบอกว่าการศึกษามีความสำคัญมาก ๆ กับเยาวชนไทยทุกคน มีส่วนในการกำหนดอาชีพของเด็ก ๆ ในอนาคต และพร้อมในการเป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งในวันนั้น และได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องดี ๆ ในวันนี้ค่ะ

จันจีรา โสะประจิน, นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ รุ่นที่ 1 จ.สตูล

เพราะทุกผลลัพธ์

เกิดได้ด้วยความร่วมมือ