ร่วมบริจาคเงิน 2018-11-13T11:52:30+00:00

Give the Future… Donate Now!

ร่วมบริจาค

วิธีการบริจาค

บริจาคผ่าน

ตู้ ATM / Mobile Banking / Internet Banking

หรือเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค

ถ่ายรูป หรือ สแกน

หลักฐานและแบบฟอร์มการบริจาค

ส่งมาที่

อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th

หรือ Line@ : @BOS9702T

ช่องทางการบริจาค

Line@
Line@
ร่วมบริจาค