กิจกรรม “เปลี่ยนชั่วโมงการเรียนรู้ของพนักงานเป็นเงินบริจาค เป็นกิจกรรมจากโครงการ “D project season 2: Digital learning” ที่เปิดโอกาสให้พนักงาน เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้สะสมชั่วโมงการอบรมเรียนรู้บน Digital Platform นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานแล้ว จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้จะนำไปเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนขาดโอกาส

กิจกรรมในครั้งนี้พนักงาน เคพีเอ็มจี ประเทสไทย สามารถสะสมชั่วโมงเรียนรู้รวมจำนวนชั่วโมงทั้งหมดได้ 1,496 ชั่วโมง สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคได้จำนวน 250,000 บาท และคณะผู้บริหารเคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพิ่มเติมอีก 150,000 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนขาดโอกาส โดยบริจาคให้กับ 2 มูลนิธิ ดังนี้

1. มูลนิธิสันติสุข (Santisuk Foundation) 200,000 บาท
2. มูลนิธิยุวพัฒน์ (Yuvabadhana Foundation) 200,000 บาท

เมื่อวันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหาร เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ได้เดินทางมายังมูลนิธิยุวพัฒน์และได้มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่ขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี คุณโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ และ คุณสดุดี ชลิตเรืองกุล ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสารและพัฒนาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

มูลนิธิยุวพัฒน์และนักเรียนทุนปัจจุบัน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี เคพีเอ็มจี ประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้ทุกๆ คน ได้มีส่วนร่วมในการมอบอนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสผ่านกิจกรรมในครั้งนี้

มูลนิธิยุวพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นในการทำงานที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนขาดโอกาสที่ยังอยู่ในความดูแล จำนวน 7,956 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งประคับประคองไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน

องค์กรที่สนใจร่วมกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02 301 1437 | 02 301 1022
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line@ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)