ข่าวสาร

ข่าวสาร2024-03-25T14:02:00+07:00

ให้โรงเรียนเป็นมากกว่าที่เรียน การสอนแบบ Bottom Up เปิดพื้นที่ “นักเรียน” รับบท “ผู้นำ” ออกแบบนโยบายตามใจฉัน

17 มิถุนายน 2024|โครงการโรงเรียนคุณธรรม|

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้น แม้โครงสร้างการศึกษาดั้งเดิมจะแข็งแรงมาก แต่ในขณะเดียวกันระบบการศึกษาก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์และมีความเปิดกว้างมากขึ้น ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ อีกทั้งการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การเรียนในวิชา แต่การเรียนรู้ยังรวมไปถึงนิสัย

กองทุนรวม : แนวทางการลงทุนที่ควรรู้

14 มิถุนายน 2024|เคล็ดลับการเงิน|

ในยุคที่การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่มีหลายคนให้ความสนใจ กองทุนรวมก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะสมกับตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด : เคล็ดลับการเงินที่มั่นคง

12 มิถุนายน 2024|เคล็ดลับการเงิน|

บัตรเครดิต เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งในการซื้อสินค้าและบริการ การชำระเงินทางออนไลน์ และการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน แต่บัตรเครดิตก็มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนการใช้งาน

พูดอย่างไร? ให้ลูกอยากเรียน EP.1

7 มิถุนายน 2024|บทความ|

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกตั้งใจเรียน ตั้งใจทำการบ้าน อ่านหนังสือมากขึ้น แต่ลูกๆ กลับติดเกม ห่วงเล่น ติดเพื่อน และโซเชียล ไม่กระตือรือร้นเลย

เรียนจบ ปวช.3 ไปทางไหนต่อ

6 มิถุนายน 2024|วางแผนการเรียน|

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนทุกคนจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในการเลือกเส้นทางชีวิตระหว่างประกอบอาชีพที่เหมาะสม หรือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องพิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เส้นทางชีวิตที่เลือกมีความมั่นคงและเหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของแต่ละบุคคล

สินเชื่อ

31 พฤษภาคม 2024|เคล็ดลับการเงิน|

“สินเชื่อ” คือการที่เราขอยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อที่จะได้รับเงินก้อนมาใช้จ่าย โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอ เรามีหน้าที่จะต้องชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในอนาคต

เข้าใจ “การลงทุน” วิธีที่ทำให้เงินงอกเงย

30 พฤษภาคม 2024|เคล็ดลับการเงิน|

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องการลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเก็บออมเงินมีประโยชน์

อาชีวศึกษาคืออะไร?

29 พฤษภาคม 2024|วางแผนการเรียน|

มาตรวจสอบตัวเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนสายอาชีพ โดยในปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

ทางเลือกหลังเรียนจบ ม.6 (สายสามัญ)

27 พฤษภาคม 2024|วางแผนการเรียน|

ช่วงเวลาที่เรากําลังจะเรียนจบในระดับชั้น ม.6 ก็เปรียบเหมือนโค้งสุดท้ายของการเรียนขั้นพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่การเรียนเพื่ออาชีพหรือการก้าวเข้าสู่โลกของการทํางาน แล้วเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อให้เราเดินไปในเส้นทางการเรียนต่อหรือการทํางานอย่างไม่หลงทาง

Go to Top