ฉบับที่ 1 / 2565

“โอกาส” ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น ในปี 2564

ฉบับที่ 1 / 2564

การให้อาชีพ คือ การให้ที่ยิ่งใหญ่

ฉบับที่ 2 / 2563

จากความร่วมมือ…สู่การพัฒนาเยาวชน

ฉบับที่ 1 / 2563

50 บาท ส่งน้องเรียน

ฉบับที่ 1 / 2562

พัฒนาเยาวชน สร้างการมีส่วนร่วมของสังคม

ฉบับที่ 2 / 2561

น้ำใจจากคุณโอกาส

ฉบับที่ 1 / 2561

การศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิต

ฉบับที่ 2 / 2560

โอกาสทางการศึกษา

จดหมายข่าว ฉบับที่ 1-60

ฉบับที่ 1 / 2560

ร่วมพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส
ใน 100 โรงเรียน

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2-59

ฉบับที่ 2 / 2559

ชวน “พี่ได้ใช้” ให้ “น้องได้เรียน”
ส่งมอบความสุขปีใหม่นี้ด้วยการ “มอบโอกาส”

ฉบับที่ 1 / 2559

มาร่วมเป็น “คุณโอกาส”
สานฝันให้กับเด็กไทย