บัตรเครดิต เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งในการซื้อสินค้าและบริการ การชำระเงินทางออนไลน์ และการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน แต่บัตรเครดิตก็มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนการใช้งาน

บัตรเครดิต คืออะไร

บัตรเครดิต คือ เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินออกให้แก่ผู้ถือบัตร เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าและบริการ โดยไม่ต้องใช้เงินสดในทันที ผู้ถือบัตรสามารถใช้บัตรเครดิตทำธุรกรรมได้ทั้งในร้านค้าและทางออนไลน์ หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ธนาคารจะส่งใบเรียกเก็บเงินที่รวมยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาให้ผู้ถือบัตรเพื่อชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากชำระเงินเต็มจำนวนภายในระยะเวลาดังกล่าว จะไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่หากชำระเงินไม่เต็มจำนวนหรือชำระเงินล่าช้า จะมีการคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

ประเภทของบัตรเครดิต

 1. บัตรเครดิตทั่วไป: ใช้สำหรับการทำธุรกรรมทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ
 2. บัตรเครดิตที่มีสิทธิพิเศษ: บางบัตรจะมอบสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น ส่วนลดในการซื้อสินค้า คะแนนสะสม หรือโปรโมชั่นพิเศษ
 3. บัตรเครดิตร่วม: เป็นบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินร่วมกับบริษัทหรือร้านค้า โดยมักจะมีสิทธิพิเศษเฉพาะเจาะจงกับร้านค้าหรือบริการนั้นๆ

ประโยชน์ของบัตรเครดิต

 1. ความสะดวกสบาย: ไม่ต้องพกเงินสดมากมาย ใช้บัตรเครดิตทำธุรกรรมได้สะดวกสบายทั้งในและต่างประเทศ
 2. การสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษ: บัตรเครดิตมักมีโปรแกรมสะสมคะแนนหรือให้สิทธิพิเศษ เช่น ส่วนลดในร้านค้าต่าง ๆ หรือสิทธิพิเศษในการเดินทาง
 3. การจัดการกระแสเงินสด: ช่วยให้สามารถซื้อสินค้าหรือบริการได้แม้ในขณะที่ยังไม่มีเงินสดในขณะนั้น
 4. โปรโมชั่นและข้อเสนอพิเศษ: บัตรเครดิตมักมีโปรโมชั่นพิเศษ เช่น ส่วนลดร้านอาหาร โรงแรม หรือร้านค้า

ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต

 1. ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม: หากไม่ชำระเงินคืนเต็มจำนวนในเวลาที่กำหนด บัตรเครดิตจะคิดดอกเบี้ยที่อัตราสูง และอาจมีค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายข้ามประเทศ
 2. การก่อหนี้สิน: การใช้บัตรเครดิตโดยไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดหนี้สินสะสมที่ยากต่อการชำระคืน
 3. ความเสี่ยงในการถูกโจรกรรมข้อมูล: มีความเสี่ยงในการถูกขโมยข้อมูลบัตรเครดิต หากไม่ระมัดระวังในการใช้งาน

การใช้บัตรเครดิตอย่างปลอดภัย

 1. ตรวจสอบรายการใช้จ่าย: ตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินทุกเดือนเพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินผิดพลาดหรือการถูกโจรกรรมข้อมูล
 2. ใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติ: ใช้บัตรเครดิตเมื่อจำเป็นและสามารถชำระเงินคืนได้ในเวลาที่กำหนด
 3. รักษาข้อมูลบัตรเครดิตให้ปลอดภัย: ไม่เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตให้ผู้อื่น และระมัดระวังในการใช้บัตรเครดิตทางออนไลน์

บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์หากใช้อย่างถูกต้องและมีความระมัดระวัง การใช้บัตรเครดิตอย่างมีสติและการจัดการการเงินที่ดีจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากบัตรเครดิตโดยไม่เกิดผลกระทบทางลบต่อสถานการณ์ทางการเงินของเราเอง

ธนาคารหรือผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต พิจารณาวงเงินบัตรเครดิตอย่างไร

การพิจารณาวงเงินบัตรเครดิตเป็นกระบวนการที่ธนาคารต้องการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และความเสี่ยงของผู้ขอบัตร โดยใช้ข้อมูลหลายด้านร่วมกัน การมีประวัติการเงินที่ดี รายได้ที่มั่นคง และความสามารถในการจัดการการเงินที่ดี จะช่วยให้มีโอกาสได้รับวงเงินบัตรเครดิตที่สูงขึ้น โดยมีปัจจัยหลักในการพิจารณาดังนี้

1. ประวัติการเงินและเครดิต

 • เครดิตบูโร: ประวัติการชำระหนี้ที่ธนาคารสามารถตรวจสอบได้จากเครดิตบูโร ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ที่ผ่านมาของผู้ขอบัตร หากมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ก็จะมีโอกาสได้รับวงเงินที่สูงขึ้น
 • เครดิตสกอร์: คะแนนเครดิตที่คำนวณจากข้อมูลเครดิตบูโร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ธนาคารใช้ในการประเมินความเสี่ยงในการให้เครดิต

2. รายได้และความสามารถในการชำระหนี้

 • รายได้ประจำ: รายได้จากงานประจำหรือธุรกิจที่ผู้ขอบัตรมี ธนาคารจะพิจารณาความสม่ำเสมอและความมั่นคงของรายได้
 • ภาระหนี้สินอื่นๆ: ภาระหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การผ่อนชำระบ้าน รถยนต์ หรือหนี้สินอื่น ๆ ธนาคารจะคำนวณความสามารถในการชำระหนี้โดยรวม

สัดส่วนรายได้ต่อวงเงินบัตรเครดิต

  1. รายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
   • วงเงินอนุมัติ: โดยทั่วไป ธนาคารอาจไม่อนุมัติบัตรเครดิตสำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน เนื่องจากการพิจารณาความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้
  2. รายได้ 15,000 – 30,000 บาทต่อเดือน
   • วงเงินอนุมัติ: ประมาณ 1-2 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้ 20,000 บาทต่อเดือน วงเงินที่อาจได้รับอนุมัติคือ 20,000 – 40,000 บาท
  3. รายได้ 30,001 – 50,000 บาทต่อเดือน
   • วงเงินอนุมัติ: ประมาณ 2-3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้ 40,000 บาทต่อเดือน วงเงินที่อาจได้รับอนุมัติคือ 80,000 – 120,000 บาท
  4. รายได้ 50,001 – 100,000 บาทต่อเดือน
   • วงเงินอนุมัติ: ประมาณ 3-4 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้ 70,000 บาทต่อเดือน วงเงินที่อาจได้รับอนุมัติคือ 210,000 – 280,000 บาท
  5. รายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อเดือน
   • วงเงินอนุมัติ: มากกว่า 4 เท่าของรายได้ต่อเดือน ขึ้นอยู่กับประวัติการเงินและเครดิตของผู้ขอบัตร ตัวอย่างเช่น หากมีรายได้ 150,000 บาทต่อเดือน วงเงินที่อาจได้รับอนุมัติอาจสูงถึง 600,000 บาทหรือมากกว่านั้น

3. อายุและอาชีพ

 • อายุ: ผู้ที่มีอายุน้อยหรือใกล้เกษียณอาจมีโอกาสได้รับวงเงินที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงและความสามารถในการหารายได้ในอนาคต
 • อาชีพ: ธนาคารอาจพิจารณาอาชีพของผู้ขอบัตร เช่น อาชีพที่มีรายได้มั่นคงและเสี่ยงต่ำอาจได้รับการพิจารณาวงเงินที่สูงกว่า

4. ประวัติการใช้งานบัญชีธนาคาร

 • บัญชีเงินฝาก: ประวัติการใช้งานบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้น ๆ หากมีการฝากเงินอย่างสม่ำเสมอและมีเงินคงเหลือที่มั่นคง ธนาคารอาจมองว่าผู้ขอบัตรมีความมั่นคงทางการเงิน
 • ประวัติการใช้บัตรเครดิตอื่นๆ: หากผู้ขอบัตรมีบัตรเครดิตจากธนาคารอื่น ธนาคารจะพิจารณาประวัติการใช้งานและการชำระหนี้ของบัตรเหล่านั้น

5. หลักประกัน (ถ้ามี)

 • ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน: ในบางกรณี ธนาคารอาจพิจารณาทรัพย์สินที่ผู้ขอบัตรมีเป็นหลักประกัน เช่น บ้านหรือรถยนต์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการให้วงเงินสูงขึ้น

6. สถานภาพครอบครัวและการใช้จ่าย

 • สถานภาพครอบครัว: สถานภาพสมรสและจำนวนคนที่ต้องดูแลภายในครอบครัว ธนาคารอาจพิจารณาภาระการใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากการดูแลครอบครัว
 • พฤติกรรมการใช้จ่าย: พฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผ่านมา เช่น การใช้จ่ายเงินอย่างรอบคอบและมีการวางแผนจะเป็นปัจจัยที่ธนาคารนำมาพิจารณา

การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดหลายประการที่ผู้ใช้บัตรเครดิตควรทราบ เพื่อการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลที่ดีและเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยมีวิธีการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังนี้

การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต

 1. ดอกเบี้ยการซื้อสินค้าและบริการ
  • หากชำระยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนด (ช่วงปลอดดอกเบี้ย): จะไม่คิดดอกเบี้ย
  • หากชำระยอดใช้จ่ายไม่เต็มจำนวนหรือชำระล่าช้า: ดอกเบี้ยจะถูกคิดจากยอดคงเหลือตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม
 2. ดอกเบี้ยจากการเบิกเงินสดล่วงหน้า
  • การเบิกเงินสดจากบัตรเครดิตมักมีการคิดดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันที่ทำธุรกรรม โดยไม่มีช่วงปลอดดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่คิดสำหรับการเบิกเงินสดมักจะสูงกว่าดอกเบี้ยการซื้อสินค้าและบริการ

วิธีการคำนวณดอกเบี้ย

 1. คำนวณยอดเงินคงค้างเฉลี่ยรายวัน (Average Daily Balance)
  • ดอกเบี้ยมักจะคำนวณจากยอดเงินคงค้างเฉลี่ยรายวันในรอบบัญชี
  • สูตรคำนวณยอดเงินคงค้างเฉลี่ยรายวัน

ยอดเงินคงค้างเฉลี่ยรายวัน = (ยอดเงินคงค้างในแต่ละวัน) / จำนวนวันในรอบบัญชี

2. คำนวณดอกเบี้ยรายวัน (Daily Interest Rate)

  • ดอกเบี้ยรายปี (Annual Percentage Rate, APR) จะแบ่งเป็นดอกเบี้ยรายวัน

ดอกเบี้ยรายวัน = APR / 365

3. คำนวณดอกเบี้ยในรอบบัญชี

  • ดอกเบี้ยในรอบบัญชีจะคำนวณจากยอดเงินคงค้างเฉลี่ยรายวันคูณด้วยดอกเบี้ยรายวันและจำนวนวันในรอบบัญชี

ดอกเบี้ยในรอบบัญชี = ยอดเงินคงค้างเฉลี่ยรายวัน × ดอกเบี้ยรายวัน × จำนวนวันในรอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต

 1. ค่าธรรมเนียมรายปี
  • บัตรเครดิตบางประเภทมีค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งต้องชำระเป็นประจำทุกปี บางบัตรอาจยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีหากมียอดใช้จ่ายถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 2. ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า
  • นอกจากดอกเบี้ยที่คิดทันทีแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า โดยทั่วไปมักคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดที่เบิก เช่น 3-5% ของยอดเงินที่เบิก
 3. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า
  • หากชำระเงินไม่ทันกำหนด จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า นอกเหนือจากดอกเบี้ยที่ต้องชำระ
 4. ค่าธรรมเนียมการใช้จ่ายในต่างประเทศ
  • การใช้บัตรเครดิตในการทำธุรกรรมในต่างประเทศอาจมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน ซึ่งมักอยู่ที่ประมาณ 2-3% ของยอดการใช้จ่าย
 5. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
  • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ (ในกรณีบัตรหายหรือถูกขโมย)
  • ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงวงเงิน

การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรเครดิตมีรายละเอียดที่ควรทราบอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น การทำความเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ จะช่วยให้คุณสามารถใช้บัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุด

วิธีใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดที่ควรรู้

การใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินและดอกเบี้ยที่สูง

1. ชำระยอดค้างชำระเต็มจำนวนทุกเดือน

 • หลีกเลี่ยงดอกเบี้ย: การชำระยอดค้างชำระเต็มจำนวนภายในกำหนดเวลาจะช่วยให้คุณไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
 • รักษาเครดิตสกอร์: ชำระเงินตรงเวลาและเต็มจำนวนจะช่วยรักษาประวัติการชำระเงินที่ดีและเพิ่มเครดิตสกอร์

2. ใช้บัตรเครดิตในงบประมาณที่กำหนด

 • วางแผนการใช้จ่าย: ตั้งงบประมาณสำหรับการใช้บัตรเครดิตและยึดตามงบประมาณที่กำหนดไว้
 • ตรวจสอบการใช้จ่าย: ตรวจสอบรายการใช้จ่ายในบัญชีบัตรเครดิตเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณยังอยู่ในงบประมาณ

3. เลือกบัตรเครดิตที่เหมาะสมกับการใช้งาน

 • พิจารณาสิทธิประโยชน์: เลือกบัตรเครดิตที่มีสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับการใช้จ่ายของคุณ เช่น ส่วนลดร้านอาหาร คะแนนสะสม หรือสิทธิพิเศษในการเดินทาง
 • เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม: ตรวจสอบค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพื่อเลือกบัตรที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ

4. หลีกเลี่ยงการเบิกเงินสดล่วงหน้า

 • ดอกเบี้ยสูง: การเบิกเงินสดล่วงหน้าจากบัตรเครดิตมักมีดอกเบี้ยสูงและไม่มีช่วงปลอดดอกเบี้ย
 • ค่าธรรมเนียม: นอกจากดอกเบี้ยแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า

5. ใช้โปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิพิเศษให้เกิดประโยชน์

 • สะสมคะแนน: ใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้าหรือบริการที่คุณจำเป็นต้องใช้ เพื่อสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลหรือส่วนลด
 • ใช้สิทธิพิเศษ: ตรวจสอบและใช้สิทธิพิเศษที่บัตรเครดิตมอบให้ เช่น ส่วนลดร้านค้า การประกันการเดินทาง หรือสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้เลาจน์สนามบิน

6. รักษาความปลอดภัยของบัตรเครดิต

 • ไม่เปิดเผยข้อมูลบัตร: ไม่เปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตให้ผู้อื่นหรือในเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือ
 • ตรวจสอบการใช้จ่าย: ตรวจสอบรายการใช้จ่ายในบัญชีบัตรเครดิตเป็นประจำ เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูลหรือการเรียกเก็บเงินผิดพลาด
 • แจ้งอายัดบัตรทันที: หากบัตรเครดิตสูญหายหรือถูกขโมย ควรแจ้งอายัดบัตรกับธนาคารทันที

7. จัดการจำนวนบัตรเครดิต

 • ไม่ควรมีบัตรเครดิตมากเกินไป: การมีบัตรเครดิตหลายใบอาจทำให้การจัดการการเงินยุ่งยากและเสี่ยงต่อการเป็นหนี้สะสม
 • เลือกบัตรที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด: คัดเลือกบัตรเครดิตที่มีสิทธิประโยชน์ตรงกับการใช้จ่ายและความต้องการของคุณ

8. ใช้บริการแจ้งเตือน

 • แจ้งเตือนการใช้จ่าย: สมัครบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS หรือแอปพลิเคชันของธนาคาร เพื่อติดตามการใช้จ่ายและเตือนวันชำระเงิน
 • แจ้งเตือนยอดคงเหลือ: ใช้บริการแจ้งเตือนยอดคงเหลือในบัตรเครดิต เพื่อควบคุมการใช้จ่ายไม่ให้เกินวงเงิน

การใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาดต้องการการวางแผนและการจัดการที่ดี เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากบัตรเครดิตได้เต็มที่โดยไม่เกิดปัญหาทางการเงิน การชำระเงินเต็มจำนวนและตรงเวลา การเลือกบัตรที่เหมาะสม การรักษาความปลอดภัย และการจัดการการใช้จ่ายอย่างมีสติจะช่วยให้เราสามารถใช้บัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Total Views: 47Daily Views: 1