มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคเงินจำนวน 970,000 บาท เพื่อสนับสนุน “ทุนการศึกษา, ระบบ Winner English และโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม” ใน 5 โรงเรียนร่วมพัฒนา ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านแก จ.พะเยา
2. โรงเรียนศรีธรรมวิทยา จ.ยโสธร
3. โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จ.พัทลุง
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จ.สตูล
5. โรงเรียนบ้านราชกรูด จ.ระนอง
มูลนิธิยุวพัฒน์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มาร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้
สนใจร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิยุวพัฒน์ กับภารกิจ “มอบโอกาส” ผ่านโครงการต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02 301 1061 | 02 301 1080
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)