ร่วมพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย
ผ่านกิจกรรมในรายวิชาเรียน จุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาส

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดการเรียนการสอน วิชา EPM504 กลยุทธ์เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับเจ้าของธุรกิจ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีแนวคิดและได้ปฏิบัติในการเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อสังคม ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างความตื่นรู้ และให้บุคคลทั่วไปหันมาใส่ใจกับสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ “เรียนรู้ และปฏิบัติจริง เพื่อสังคม” โดยให้นักศึกษาคิดและวางแผนการทำกิจกรรมเพื่อหารายได้หรือสิ่งของ เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่นักศึกษารู้จักหรือสนใจ โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยนักศึกษากลุ่มนี้ได้ทำการขายน้ำ รับตัดต่อวีดีโอ รับหิ้วสินค้า และรับสอนออกกำลังกาย และรายได้ทั้งหมดนำไปสมทบเป็นทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ในโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มาบริจาคเงินจากกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 4,200 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว… โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณนักศึกษา คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มาร่วมกันสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ของเด็กไทยที่ขาดโอกาส

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี นักศึกษาคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มาร่วมกันพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยในครั้งนี้

สนใจร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิยุวพัฒน์
กับภารกิจ “มอบโอกาส” ผ่านโครงการต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02 301 1061
โทร : 02 301 1080
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line Official Account : https://lin.ee/di3tEQD

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)