มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณ The Josh Bush Memorial Fund ที่ร่วมบริจาคเพื่อให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กไทยที่ขาดโอกาส ได้เรียนหนังสือต่อ จำนวน AUD$ 28,571.43 (คิดเป็นเงินไทย 712,357.18 บาท) ผ่าน Give2Asia Australia องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรระดับสากล สร้างแพลตฟอร์มระดมทุนที่เชื่อมโยงองค์กร มูลนิธิ และบุคคลต่างๆ ที่ต้องการการสนับสนุนทั่วเอเชีย เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วโลกได้ร่วมสนับสนุนองค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆ สะดวก และรวดเร็ว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://give2asia.org/yuvabadhana/
มูลนิธิยุวพัฒน์และนักเรียนทุนปัจจุบัน 6,885 คน (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมให้โอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้