บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลินและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเม็ดพลาสติกอื่นๆ ร่วมส่งเสริมการศึกษาและโภชนาการของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในประเทศไทย โดยบริจาคเงินจำนวน 525,000 บาท ให้กับมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาคีในเครือข่ายโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่มีภาคีเครือข่ายมาร่วมมือกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในหนึ่งโรงเรียนแบบรอบด้าน ทั้งเครื่องมือเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เครื่องมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และเครื่องมือเพื่อโภชนาการที่ดีของเด็กไทย

โดยเงินบริจาคจะถูกนำไปสนับสนุนการดำเนินงานของ 2 โครงการภายใต้โครงการร้อยพลังการศึกษา โดยแบ่งเป็นส่วนของโครงการทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนสร้างเด็กดี” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 245,000 บาท เป็นโครงการที่ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องกับนักเรียนทุนที่ขาดโอกาสได้ศึกษาต่อจนจบชั้น ม.6/ปวช. 3 และ โครงการ FOOD FOR GOOD โดย FOOD FOR GOOD จำนวน 280,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการในการขจัดปัญหาเด็กทุพโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี บริษัทบาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในครั้งนี้

สนใจร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิยุวพัฒน์
กับภารกิจ “มอบโอกาส” ผ่านโครงการต่างๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02 301 1061 | 02 301 1080

E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Lineo Official Account : https://lin.ee/di3tEQD

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)