มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอขอบคุณ บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มธุรกิจ TCP) ที่บริจาคเงินจำนวน 1,400,000 บาท มอบเป็น “ทุนการศึกษา” แบบต่อเนื่อง (ปีที่ 1) เพื่อเด็กขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ จำนวน 150 คน ได้เรียนหนังสือต่อ
– ทุนสายสามัญ 6 ปี จำนวน 50 ทุน
ทุนละ 7,000 บาท/ต่อคน/ต่อปี
– ทุนสายสามัญ 3 ปี จำนวน 50 ทุน
ทุนละ 7,000 บาท/ต่อคน/ต่อปี
– ทุนสายอาชีพ 3 ปี จำนวน 50 ทุน
ทุนละ 14,000 บาท/ต่อคน/ต่อปี
มูลนิธิยุวพัฒน์และนักเรียนทุนปัจจุบัน 6,885 คน (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2565) ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มาร่วมให้โอกาสทางการศึกษาในครั้งนี้
สนใจร่วมเดินทางไปกับมูลนิธิยุวพัฒน์
กับภารกิจ “มอบโอกาส” ผ่านโครงการต่างๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02 301 1061 | 02 301 1080
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)