โรงเรียนมาเเตร์เดอีวิทยาลัย มุ่งฝึกให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รู้จักกระบวนการทำธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้วิชา Social Entrepreneurship โดยน้องๆ นักเรียนกลุ่ม “Things to grow” เลือกทำธุรกิจจำหน่ายเสื้อยืด โดยใช้ชื่อร้าน “Things to grow” และทำการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผ่าน Instagram เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมอีกด้วย และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา น้องๆ ได้จัดจำหน่ายเสื้อในงานกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น และมอบรายได้จำนวน 20,523 บาท สมทบเป็นทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดโอกาส ในมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิยุวพัฒน์และนักเรียนทุนปัจจุบัน ขอขอบคุณนักเรียนกลุ่ม “Things to grow” และโรงเรียนมาเเตร์เดอีวิทยาลัย ที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อให้เด็กๆ ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการมอบอนาคตทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดโอกาสผ่านกิจกรรมในครั้งนี้

มูลนิธิยุวพัฒน์ยังคงมุ่งมั่นในการทำงานที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนขาดโอกาสที่ยังอยู่ในความดูแล จำนวน 5,710 คน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) ได้มีโอกาสเรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งประคับประคองไม่ให้นักเรียนทุนหลุดออกจากระบบการศึกษากลางคัน

องค์กรที่สนใจร่วมกิจกรรมหรือบริจาคทุนการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 02 301 1061 | 02 301 1080
E mail : ybf@ybf.premier.co.th
Line@ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)