ในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น ปัจจัยด้านฐานะทางครอบครัวถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่หลายคนต้องเผชิญ

แต่สำหรับ “ส้มโอ-พรรณภัค” เด็กสาววัย 19 ปี จากครอบครัวชาวนา ความยากลำบากไม่ได้มาเป็นขวากหนาม แต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้มีแรงบันดาลใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรค เธอเติบโตมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน แต่ด้วยผลงานการเรียนดีและคุณสมบัติที่โดดเด่น ในช่วงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อขอทุนการศึกษาจาก มูลนิธิยุวพัฒน์” จนได้รับทุนต่อเนื่องตั้งเเต่เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งสามารถช่วยลดภาระครอบครัวไปได้มาก นับเป็นโอกาสที่ช่วยให้เธอมุ่งมั่นเรียนได้ต่ออย่างเต็มที่ สิ่งนี้ทำให้ส้มโอมีพลังในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น

ด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ ส้มโอหลงใหลเรื่อง กฎหมาย ตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อได้เรียน กฎหมายเบื้องต้นในคาบเรียนวิชาเลือกเสรีช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยิ่งเพิ่มความสนุกสนานและท้าทายในการศึกษาเนื้อหาทำให้เธอเชื่ออย่างสนิทใจว่านี่คือสิ่งที่ใฝ่ฝัน

“ชอบเรียนวิชากฎหมาย เพราะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับกฎหมายตั้งเกิด และชอบการได้ช่วยคนอื่นในทางที่ถูกต้อง”

พรสวรรค์และความมุ่งมั่น ทำให้ส้มโอได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันเกี่ยวกับวิชากฎหมาย ยิ่งทำให้เธอเกิดความรักและหลงใหลในสาขาวิชานี้มากขึ้น หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยม ส้มโอตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยความตั้งใจจริงที่จะนำความรู้ด้านกฎหมายมาช่วยเหลือผู้คนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น

ในช่วงเวลาของการศึกษาระดับมัธยม ส้มโอได้รับโอกาสฝึกประสบการณ์ที่ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเวลา 5 วัน เเม้ระยะเวลาจะไม่นาน เเต่ส้มโอก็ได้ประสบการณ์ตรงจากการได้เห็นกระบวนการทำงานและการนำกฎหมายมาใช้ในสถานการณ์จริง ทำให้เธอมีแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นที่จะขยันอ่านหนังสือต่อไปเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันในการเป็นผู้พิพากษา หากเป้าหมายของส้มโอประสบความสำเร็จ เธอจะกลายเป็น ผู้พิพากษา ที่จะยืนหยัดเคียงข้างความยุติธรรม

“ช่วงปิดเทอมได้ไปฝึกประสบการณ์ที่ศาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็ได้เรียนรู้หลายอย่าง ได้เห็นบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีจริงๆ รู้สึกตื่นเต้นมาก ทำให้มีแรงผลักดัน มีกำลังใจให้ตั้งใจเรียนและอ่านหนังสือมากขึ้น ถ้าได้เป็นผู้พิพากษา จะยึดความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ สุขุมรอบคอบ มีสติ”

หากไม่ได้เรียนนิติศาสตร์ ส้มโอก็มองทางเลือกเอาไว้ คือ “สังคมศาสตร์” โดยหวังว่าจะเป็นครูสอนวิชานี้ เธอให้เหตุผลว่า วิชานี้สำคัญเพราะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ สังคม พฤติกรรม และความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน มุมมองที่กว้างขวางนี้ทำให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ รอบตัวได้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ประเด็นทางศาสนา กฎหมาย การเมือง จนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

เธอตั้งข้อสังเกตว่าคนในสังคมปัจจุบันมักขาดความเข้าใจ และมีความขัดแย้งกันมากขึ้น เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ควรได้รับการศึกษาและพิจารณา รวมทั้งการนำเสนอวิธีการเรียนรู้สังคมศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ มีส่วนร่วมจากผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เป็นแนวทางที่ดี เพราะจะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และมีแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึ้น

“หนูต้องการสอนวิชาสังคมในรูปแบบใหม่ โดยจะเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในห้องเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น กระตุ้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้วิชานี้มีความน่าสนใจและมีคุณค่าต่อการใช้ชีวิตในสังคม

เด็กสาวผู้มีจิตวิญญาณและความตั้งใจมุ่งมั่นอย่างสูงในการใฝ่ฝันเป็นผู้พิพากษา ไม่เพียงแต่โดดเด่นด้านวิชาการ แต่เธอยังเป็นผู้นำนักเรียนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์และสร้างกระแสเรื่องอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนเพชรพิทยาคม รวมถึงเป็นตัวแทน Gen Z จากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขภาพและต่อต้านบุหรี่

นอกจากนี้ ยังเคยได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปเข้าค่าย Hackathon 4 HEALTH เพื่อระดมสมองในการพัฒนาไอเดียแพลตฟอร์มด้านสุขภาวะ โดยส้มโอและเพื่อนได้นำเสนอแนวคิด ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลประกายเพชรในการเชิดชูเกียรติของบุคลากร คณะครู และนักเรียนอีกด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย ทั้งการเป็นนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประจำโรงเรียน ดูแลความสะอาดร้านค้าในโรงอาหาร และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยผลงานดีเด่นเหล่านี้ ทำให้ได้รับรางวัล “เยาวชนคนดีศรีสังคม” จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖

เรื่องราวทั้งหมดสะท้อนว่าแม้จะมาจากพื้นครอบครัวที่ไม่ร่ำรวย แต่ด้วยแรงบันดาลใจ และความมานะอดทน พร้อมโอกาสดีๆ อย่างการได้รับทุนการศึกษา ทำให้สามารถไขว่คว้าความรู้และฝึกฝนตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่ หากไฟในดวงใจไม่เคยดับลง เราจะได้เห็น ผู้พิพากษา ที่แน่วแน่ในอุดมการณ์อย่างส้มโอได้เติบโตบนเส้นทางที่ใฝ่ฝัน