ร่วมกับภาคีเพื่อสังคมในการระดมทุน

ร่วมกับภาคีเพื่อสังคมในการระดมทุน 2021-06-28T14:06:58+00:00
โครงการช่วยเหลือสังคม
โดย Socialgiver

ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วประเทศที่ดำเนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ Dinner For Heroes
มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล

ระดมทุนเพื่อจัดหาอาหารมื้อเย็นให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการจัดมื้ออาหารเย็นต่อเดือน 31 มื้อเย็น กับอาหาร 200 กล่อง/มื้อ รวม 6,200 กล่อง รวมเป็นเงิน 310,000 บาท (ค่าอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ) อาหารเย็นมื้อแรกจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม