โครงการ Dinner For Heroes
มื้อเย็นของเขา ให้เราดูแล

ระดมทุนเพื่อจัดหาอาหารมื้อเย็นให้กับเหล่าบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายในการจัดมื้ออาหารเย็นต่อเดือน 31 มื้อเย็น กับอาหาร 200 กล่อง/มื้อ รวม 6,200 กล่อง รวมเป็นเงิน 310,000 บาท (ค่าอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ) อาหารเย็นมื้อแรกจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการแบ่งสรรปันฮัก
โดย โรงแรมแทมมารินวิลเลจ
และโรงแรมรายาเฮอริเทจ

มูลนิธิฯ สนับสนุนโครงการ “แบ่งสรรปันฮัก” โดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ และโรงแรมรายาเฮอริเทจ เพื่อส่งกำลังใจให้พี่น้องชุมชนต่างๆ ในเมืองเชียงใหม่ ด้วยการรังสรรค์มื้ออาหารรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม โดยทีมเชฟโรงแรมรายาเฮอริเทจและโรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมสมทบทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องในชุมชน ได้ที่ ธนาคารทีทีบี เลขที่บัญชี 075-2-329466

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการจัดซื้อ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit
มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย จัดระดมทุนเพื่อจัดซื้อ Negative Pressure Modular Unit พร้อม HEPA Unit ห้องละประมาณ 90,000 บาท จำนวน 20 ห้องเพื่อนำไปเป็นหอดูแลผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาลที่มีความต้องการเร่งด่วน โดยจะเป็นห้องสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงาน ถอดประกอบได้ง่ายพร้อมเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณภาพสามารถกรองเชื้อโรคในอากาศ สร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าปฏิบัติงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการช่วยเหลือสังคม
โดย Socialgiver

ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วประเทศที่ดำเนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม