โครงการ การ์ตูน “ดรุณศึกษา”
แอนิเมชัน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ จัดทำโครงการ การ์ตูน “ดรุณศึกษา” แอนิเมชัน เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเด็กๆ ในการฝึกหัดอ่านภาษาไทย การนำคติสอนใจในแต่ละเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้พวกเขาเป็นคนดี เลือกคบเพื่อน และช่วยเหลือสังคม รวมถึงการระวังตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่จ้องทำร้าย มีเป้าหมายระดมทุน 1 ล้านบาท ในการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 3 ตอน (ตอนละ 5 นาที) ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 095-2-15120-7 (กรุณาระบุในสลิปโอนเงินบริจาค : ดรุณศึกษา) ส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ Pawaris.p@ybf.premier.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม