โครงการ การ์ตูน “ดรุณศึกษา”
แอนิเมชัน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ จัดทำโครงการ การ์ตูน “ดรุณศึกษา” แอนิเมชัน เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้สนใจนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเด็กๆ ในการฝึกหัดอ่านภาษาไทย การนำคติสอนใจในแต่ละเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกฝังให้พวกเขาเป็นคนดี เลือกคบเพื่อน และช่วยเหลือสังคม รวมถึงการระวังตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่จ้องทำร้าย มีเป้าหมายระดมทุน 1 ล้านบาท ในการผลิตการ์ตูนแอนิเมชัน 3 ตอน (ตอนละ 5 นาที) ร่วมบริจาคได้ที่ บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 095-2-15120-7 (กรุณาระบุในสลิปโอนเงินบริจาค : ดรุณศึกษา) ส่งหลักฐานการบริจาคมาที่ Pawaris.p@ybf.premier.co.th

เยือนเย็น
วิสาหกิจเพื่อสังคม

เยือนเย็น วิสาหกิจเพื่อสังคม ให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะท้าย ที่ไม่ต้องการไปโรงพยาบาล ประสงค์ที่จะอยู่สบาย ตายสงบที่บ้าน โดยมีแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต บำบัดความทุกข์ทรมาน เสริมพลังและความมั่นใจให้แก่ครอบครัวในการดูแล ทั้งในด้านกาย จิตสังคม และจิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย ติดตามข่าวสาร ได้ที่ https://www.facebook.com/yuenyenSE

Socialgiver Platform
ไลฟ์สไตล์การบริจาคออนไลน์

Socialgiver ธุรกิจเพื่อสังคมที่สร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ โดยต้องการให้ทุกคนสนุกกับการ “บริจาค” มากขึ้น ตามรูปแบบ “ไลฟ์สไตล์” ที่เลือกได้ตามใจชอบ ผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจชั้นนำที่อยู่บนแพลตฟอร์ม อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร หรือกิจกรรม ที่สามารถมอบรายได้จากทุกการซื้อ 50 – 70% ให้โครงการเพื่อสังคมกว่า 40 โครงการทั่วไทย ที่ดำเนินงานมุ่งมั่นสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน การศึกษา สุขอนามัย สัตว์ป่า สัตว์จรจัด ผู้พิการ ฯลฯ