ร่วมกับภาคีเพื่อสังคมในการระดมทุน

ร่วมกับภาคีเพื่อสังคมในการระดมทุน 2020-09-28T16:35:49+00:00
โครงการ CoLIFE

โครงการ CoLIFE เกิดจากกลุ่ม Global Shapers Bangkok ร่วมมือกับมูลนิธิยุวพัฒน์, Socialgiver และโครงการ Covid Relief Bangkok เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความตระหนักรู้รวมถึงความร่วมมือเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการรู้ทันฝุ่น

ร่วมกับเทใจดอทคอม ชมรมผู้รับพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย และภาคีเครือข่ายภาคสังคมจำนวนมาก ระดมทุนเพื่อจัดซื้อและติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 จำนวน 500 เครื่อง ในโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้ครู นักเรียน และคนในพื้นที่รู้ข้อมูลฝุ่นที่แท้จริงในพื้นที่อยู่อาศัยของตนเอง อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นของชุมชนต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ Covid Relief Bangkok

ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรที่กำลังเผชิญกับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ทั้งในด้านปัญหาสุขภาพ และ ปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิสติ ร่วมกับมูลนิธิ Scholars of Sustenance และ Urban Studies Lab เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจาก Bangkok 1899 และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม
Protect Our Doctors from COVID-19

ระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ Negative Pressure Chamber

ระดมทุนจัดทำห้องแรงดันลบเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่มีความต้องการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 จำนวน 100 ตู้ โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมกับบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการผลิตและมูลนิธิแพทย์ชนบทเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อโรงพยาบาลที่มีความต้องการและประสานงานเพื่อบริจาคไปยังโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม