ถ้าชอบภาษาอังกฤษก็ต้องฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

2020-08-04T15:48:17+07:004 สิงหาคม 2020|เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

เสาวนีย์  บูรณะวานิช (แดง) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สามัญ ปี 37 จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน : ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ความตั้งใจทำให้เรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 2 ครอบครัวภูมิใจที่เราทำได้

2020-04-22T15:11:32+07:0022 เมษายน 2020|เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

ฟิรดาว ตีลี (ดาว) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ปี 49 จังหวัดยะลา จบการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและกฎหมายอาหาร

ดีใจที่ได้รับโอกาส…โอกาสที่ได้กลับมาเรียนต่อ

2020-04-22T14:42:03+07:0022 เมษายน 2020|เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

รามาวดี ดีพื้น (เมย์) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ ปี 59 จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน : กำลังเรียนคณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชีวิตในวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้าง

6 ปี ที่ได้รับโอกาสในการเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์

2019-09-04T11:25:57+07:004 กันยายน 2019|เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

บัวชมพู พวงสิน อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ปี 56 จากจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ปัญหามีไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

2018-05-24T15:04:06+07:0011 มกราคม 2018|ชีวิตนักเรียนทุน, เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

นันทวรรณ สุทธิสุวรรณ์ หรือ อ้อน อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ รหัส V45064 เป็นคนจังหวัดสุโขทัย แนะนำตัวเองและปัจจุบันทำอะไรอยู่เอ่ย? สวัสดีค่ะ

คนที่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะ “ความพยายาม”

2018-05-24T15:20:30+07:0011 มกราคม 2018|ชีวิตนักเรียนทุน, เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

หทัยกาญจน์ อิกไวย์โล (จางวางคง) ชื่อเล่น อ้อ อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รุ่นแรก) รหัส 35-092  เป็นคนจังหวัดสุโขทัย

ลงมือทำอย่างมุ่งมั่น สักวันฝันจะเป็นจริง

2018-05-21T10:29:44+07:0011 มกราคม 2018|ชีวิตนักเรียนทุน, เรื่องเล่าจากรุ่นพี่|

ดิฉันชื่อ อรยา ชวาเขต หรือ หน่อย อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ รหัส  U40-094  เป็นคนจังหวัดน่าน ตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงบ้าง? ตอนเด็กๆ ครอบครัวดิฉันมีด้วยกันทั้งหมด

Go to Top