ทุนการศึกษาทำให้ได้รับโอกาสในการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

วลัยพร แสงพิทักษ์ (ปลา)

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

ทุนการศึกษาช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนเกือบ 90% ต่อเทอม

อัศวเมศ วงศ์สุ่ย (แท็ค)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยการคมนาคมปักกิ่ง และทำงานตำแหน่งล่าม ที่ UKIE WORLD SALES AND SERVICES CO.,LTD

ทุนการศึกษาทำให้ได้ชีวิตที่มีงานมีอนาคตที่ดี จากเป็นผู้รับโอกาส ตอนนี้มีโอกาสดูแลครอบครัวได้ดีขึ้น

ยุพิน เรืองชม (โย)

ปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

ทุนการศึกษาทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และช่วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัว

สุทธิษา โภคา (แก้ว)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ทุนการศึกษาช่วยให้สามารถวางแผนอนาคตตัวเองได้ เพราะถ้าไม่มีทุนช่วยก็คงลำบากเพราะแม่หาเงินคนเดียว เพื่อส่งหนูเรียนจนจบ

สุดา สะอาดตา (ลูกหมี)

ปัจจุบัน : พนักงานการขายและปฎิบัติการ บริษัท ธนบรรณ จำกัด

ทุนการศึกษาทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำเลี้ยงครอบครัว สามารถต่อยอดส่งหลาน ส่งน้องเรียนจบ ปวช. ปวส.ได้

พรทวี พะธะนะ (กอล์ฟ)

ปัจจุบัน : ช่างควบคุมเครื่องจักร บริษัท จิ้วฮวด จำกัด

ทุนการศึกษามาช่วยแบ่งเบาภาระจากพ่อแม่ได้ส่วนหนึ่ง

จตุพล แสงบุญ (กุ้ง)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทุนการศึกษาทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้เทียบเท่ากับกับผู้อื่น

ศิริวรรณ เสนาพล (ซิ้ม)

ปัจจุบัน : เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

ทุนการศึกษาทำให้ได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมที่กว้างมากขึ้น

อดิศักดิ์ สุดสาว (ตี๋)

ปัจจุบัน : หัวหน้างานออกแบบ บริษัทพรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด

ทุนการศึกษาทำให้ชีวิตดีขึ้นมาก มาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

ธิดา ทับโพธิ์ (บี๋)

ปัจจุบัน : ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดผาทั่ง จังหวัดอุทัยธานี

ทุนการศึกษาทำให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

ดุษฎี แก้วหุ่ง (ดาว)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาทำให้มีการศึกษาที่ดีทำให้ได้ความรู้และทักษะในด้านที่เรียน เพราะผมเลือกเรียนสายอาชีวะในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ ปวช. และสามารถต่อยอดในระดับ ปวส. และ ป.ตรี ได้

ไพรัตน์ ปะละตุ่น (ปาว)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

ทุนการศึกษาเป็นพลังเติมเต็มสู่ความสำเร็จทางการศึกษา และมีอาชีพที่มั่นคงในทุกวันนี้

จันจีรา โสะประจิน (จัน)

ปัจจุบัน : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ทุนการศึกษาทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น ทำให้ฉันได้มีทุนการศึกษาที่ดี ทุนของมูลนิธิฯ ทำให้ฉันได้เรียนจบ ปวช.3 และทำให้ฉันมีกำลังใจในการที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้น เผื่อวันหนึ่งฉันจะได้มีโอกาสกลับมาส่งน้องๆ รุ่นต่อไปได้เรียนต่อ

เบญญทิพย์ เกลี้ยกล่อม (ออยล์)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และทำงานตำแหน่งแอดมินเพจ, เทรนเนอร์ PC บริษัท เจนคอสเมติคส์ จำกัด

ทุนการศึกษาได้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวในบางเดือน และได้นำทุนบางส่วนมาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

เรืองรวี รูปขำดี (นะโม)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ทุนการศึกษาทำให้มีอนาคตที่ดีขึ้น

อาภาภรณ์ สิงหกุล (โบว์)

ปัจจุบัน : ธุรกิจส่วนตัว ค้าขายอัญมณี

ทุนการศึกษาทำให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาและระดับที่สูงขึ้นไป ทำให้ฉันมีงานทำ สามารถดูแลช่วยเหลือครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถแบ่งปันช่วยเหลือสังคมได้ตามกำลัง

อรยา ชวาเขต (หน่อย)

ปัจจุบัน : คุณครู โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

การได้รับทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิทำให้การศึกษาเล่าเรียนของหนูเป็นไปได้อย่างราบรื่น เนื่องจาก เป็นการลดภาระให้กับครอบครัว และทุนการศึกษานี้ก็ทำให้หนูสามารถนำมาใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียนโดยไม่ต้องพึ่งครอบครัวมากเกินไป ต้องขอบคุณทางพี่ๆมูลนิธิยุวพัฒน์ทุกคนที่คอยมอบทุนการศึกษาให้หนูมาตลอดค่ะ

ปาริฉัตร พิณพาทย์ (ยุ)

ปัจจุบัน : เรียนอยู่คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การได้รับทุนการศึกษาทำให้มีโอกาสที่ดี เราได้ทำตามสิ่งที่เราอยากทำหลายๆ อย่าง

ณิชากานต์ ปัญญามูล

ปัจจุบัน : เรียนอยู่พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ชีวิตผม ดีขึ้นมีโอกาสได้เรียนต่อ หลังจากจบ ได้ทำงานที่ดีๆ มีอาชีพที่สุจริต มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว

ไชยา ทัดพรหม (โย)

ปัจจุบัน : วิศวกร Electrical & Instrument Engineer. บริษัท Plusexploration.co.,Ltd

การได้รับทุนการศึกษาสามารถช่วยแบ่ง​เบาภาระของ​พ่อแม่​

นิรมล​ กง​จีน​ (อาย)

ปัจจุบัน : นักศึกษา สหเว​ช​ศาสตร์​ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย​นเรศวร​

การได้รับทุนการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระของทางบ้านได้ ทำให้ที่บ้านมีเงินส่งน้องเรียนต่อได้อีก

สุดารัตน์ พิมสุวรรณ์​ (ส้ม)

ปัจจุบัน : นักศึกษา คณะวิชาวิทยาศาสตร์​ ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

กมลทิพย์ อินต๊ะยศ​ (น้ำ)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะบริหารธุรกิจ แผนกการบัญชี ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคน่าน

การได้รับทุนการศึกษาทำให้มีการศึกษาที่สูงขึ้น และมีอาชีพที่ดีเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว

จันทกานติ์ น้อยสวาด​ (กานต์)

ปัจจุบัน : ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนสัตว์

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ฉันได้เรียนต่อให้สูงขึ้น

สุพรรษา ทิวาพัฒน์​ (ว่าน)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

การได้รับทุนการศึกษาทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อและรู้สึกถึงสิ่งดีๆที่อยู่เบื้องหลังเราไม่ทิ้งเราไปไหน อบอุ่นใจมากๆค่ะ

นุน มอนคำ​ (ขนุน)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น
มีความพร้อมในการศึกษามากขึ้นเพราะมีสิ่งที่อำนวยสะดวกในการศึกษามากยิ่งขึ้น
ทำให้ได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

ดารุณี สารคณา​ (แคท)

ปัจจุบัน : นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น

มึซูกิ สาครศรีโสภา​ (ซูกี้)

ปัจจุบัน : นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ฉันมีทุนการศึกษาในการเรียน เพิ่มโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้น

อมร สุขฉกรรณ์ (หลิว)

ปัจจุบัน : ฟรีแลนซ์

การได้รับทุนการศึกษาทำให้มีโอกาสในการเรียน

จุฑามาศ (กิฟ)

ปัจจุบัน : Auditor ตำแหน่ง Auditor บริษัท URS

การได้รับทุนการศึกษาทำให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการที่จะไม่มีโอกาสได้เรียนแต่ก็ได้เรียนและยังเป็นแรงผลักดันในการเรียนอีกด้วย

อติกานต์ สารคำ (เมย์)

ปัจจุบัน : พนักงานขายน้ำมัน ปั้มน้ำมันสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

อรวรรยา ต๊ะเอ้ย (อิ๊ก)

ปัจจุบัน : (ข้าราชการ) เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่

ณัฏฐาภรณ์ แท่นทอง (นุ๊ก)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา สาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการอาชีพตรัง

การได้รับทุนการศึกษาช่วยให้ได้มีโอกาสได้เรียนต่อระดับมัธยม

อรทัย อัตเสน (ออง)

ปัจจุบัน : นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ได้มายืนอยู่ในจุดที่ไม่คิดว่าจะได้ยืนอยู่​ ณ​ ตอนนี้​

ชมพู​ สม​หนู (พู)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัย​ราม​คำแหง​ และเจ้าหน้าที่กงสุล  (เสมียน​) สถานเอกอัครราชทูต​ ณ​ ​กรุงเวียนนา

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ประสบความสำเร็จเรื่องการศึกษา เรื่องการทำงาน

สุกัญญา ทานะมัย (ออย)

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่ธุรการ พนักงานบริษัท บจก.สกิลแมนพาวเวอร์ (ประเทศไทย)

การได้รับทุนการศึกษาทำให้เปลี่ยนแปลงมากค่ะ ทั้งมุมมองการเรียน การใช้ชีวิต รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เดียวดาย รู้สึกมีพลังที่จะเดินต่อไปทำในสิ่งที่หวัง และเป็นของขวัญชิ้นสำคัญให้กับครอบครัว ทุกคนมีความสุขมาก ยิ้มขอบคุณผู้ที่มอบทุนให้ทั้งน้ำตา ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาคือใคร

ทรัพย์สุรีย์ วงษา (รถ)

ปัจจุบัน : นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น เรียนจบจนได้รับราชการครู

ศุภาพิชญ์ แย้มปลื้ม (เจี๊ยบ)

ปัจจุบัน : ครู (ข้าราชการ) โรงเรียนบ้านเขาพระเอก

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ชีวิตดีขึ้นมากค่ะ

กานดา เฉิดจังหรีด (นิ)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะพาณิชยการ ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย

การได้รับทุนการศึกษาทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีโอกาสในการศึกษาเหมือนเด็กคนอื่นๆ

จันทร์ทิพย์ สหอาชานัย (แก้ว)

ปัจจุบัน : นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์