พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

พี่เลี้ยงอาสา

อาสาสมัคร 323 คน

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีพี้เลี้ยงอาสาทั้งหมด 16 รุ่น จำนวน 323 คน โดยพี่เลี้ยงอาสาสามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 6,566 คน

พี่เลี้ยงอาสา

เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษา สาเหตุหลักอาจไม่ใช่เรื่องความเปราะบางทางเศรษฐกิจ หรือปัญหาความยากจนของครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นเพราะความเปราะบางทางจิตใจ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีปัญหา ขาดการดูแลเอาใจใส่ และขาดองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิต “โครงการพี่เลี้ยงอาสา” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะเข้ามาให้คำปรึกษาน้องๆ นักเรียนทุนในโครงการ… เรื่องราวจะเป็นอย่างไร มาร่วมพูดคุยกับคุณแสงเดือน เสาะสูงเนิน รองผู้จัดการฝ่าย โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์

ชมย้อนหลังรายการ “วันใหม่วาไรตี้” ในช่วง “ประเด็นสังคม” ได้ที่ www.thaipbs.or.th/WanmaiVarietySocialIssues

รู้จักกับโครงการพี่เลี้ยงอาสาที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นกับน้องๆ นักเรียนทุนหลังจากมีโครงการพี่เลี้ยงอาสา

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีพี่เลี้ยงโทรไปคุยด้วย

จากการสอบถามนักเรียนทุนจํานวน 422 คน จากทั้งหมด 1,535 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3 – 15

ผลที่เกิดขึ้นหลังจากมีพี่เลี้ยงทางออนไลน์ (กลุ่มปิดเฟซบุ๊ก)

จากการสอบถามนักเรียนทุนจํานวน 1,743 คน จากทั้งหมด 6,555 คน ที่ดูแลโดยพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 6 – 15

จากนักเรียนทุนถึงพี่เลี้ยงอาสา

หนูขอขอบคุณพี่เลี้ยงอาสาทุกคนมากๆ นะคะ ที่คอยให้คำปรึกษากับหนู เพราะเหตุการณ์บางเรื่องหนูก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง พอหนูได้เล่าระบายให้พี่เลี้ยงฟัง พี่ๆ ก็ช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ ทำให้หนูรู้สึกสบายใจมากขึ้นเลยค่ะ

น้องฮัมดียะห์
นักเรียนทุนจังหวัดสงขลา

ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจและคำสอนในวันที่หนูไม่มีใครเลย ในวันที่หนูเหนื่อยยังมีพี่ๆ ให้กำลังใจ ถึงแม้จะไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าพี่ๆ เลย แต่หนูประทับใจมากที่พี่ๆ เอ็นดูและเข้าใจหนู ขออวยพรให้พี่เลี้ยงอาสาทุกคนมีความสุขนะคะ

น้องน้ำเพชร
นักเรียนทุนจังหวัดนครพนม

หนูอยากจะขอบคุณพี่เลี้ยงอาสาที่ให้กำลังใจและให้คำปรึกษามาโดยตลอด ขอบคุณที่เป็นแรงผลักดันให้หนู ทำให้หนูมีวันนี้ วันที่หนูสามารถสอบติดมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากจะเข้าได้แล้วนะคะ

น้องวิภาดา
นักเรียนทุนจังหวัดกาฬสินธุ์

พี่เลี้ยงอาสาปฏิบัติงานโดยการรับฟัง ชวนคิด ชวนคุย เสริมกำลังใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนทุน โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

1.การเรียน และการพัฒนาตนเอง
2.ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครอบครัว ความรัก ฯลฯ
3.การรับมือกับภาวะอารมณ์ และความรู้สึก

คุณสมบัติอาสา

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
 • มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
  • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, Canva และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
 • มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 • มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 • ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิยุวพัฒน์ และใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ zoom cloud meetings ได้

บทบาทอาสา

1. พูดคุย ให้คำปรึกษากับน้องทางโทรศัพท์ แชท เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน
2. ออกแบบเนื้อหา (Content) และรูปภาพ (Graphic) ที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่น และโพสต์ลงในกลุ่มปิด Facebook

ตัวอย่างการออกแบบโพสต์ในกลุ่มปิดนักเรียนทุน

3. ตอบคอมเมนต์เมื่อมีนักเรียนทุนคอมเมนต์ในโพสต์ของพี่อาสา
4. บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูล

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. (หมายเหตุ: อาสาอาจไม่ได้ทำงานทุกวัน)

ปฏิทินกิจกรรมของพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 17

ลำดับ กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
1. รับสมัครและคัดเลือกอาสา ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤศจิกายน 2566 – เว็บไซต์มูลนิธิยุวพัฒน์
– เฟซบุ๊กมูลนิธิยุวพัฒน์
– แพลตฟอร์ม I Am Unicef
2. ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
(เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กมูลนิธิยุวพัฒน์
3. ปฐมนิเทศ วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ (เวลา 09.00 – 16.30น.)
4. อาสาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 27 มีนาคม 2567 อาสาปฏิบัติงานจากที่บ้าน
5. Midterm Review วันเสาร์ ที่ 20 มกราคม 2567 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์
(เวลา 09.00 – 12.00 น.)
6. ถอดบทเรียน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์
(เวลา 09.00 – 12.00 น.)

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามเพิ่มเติม : คุณวันวิสาข์ มาเมือง โทร : 093 124 9749
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง โทร : 02 301 1094
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เรื่องเล่าจากพี่เลี้ยงอาสา

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของเขา เช่น น้องคนนึงอยากเป็นคอมพิวเตอร์ อยากเป็นนักดนตรีด้วย แนะนำว่าเขาสามารถทำไปได้ 2 อย่าง แต่เขาไม่มีข้อมูล ไม่มีอินเทอร์เนต ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีหนังสือ เขาเอื้อมไม่ถึง สุดท้ายก็ช่วยกันคิดว่าเขาจะเข้าถึงอะไรที่ไหนได้บ้าง….มีน้องผู้หญิงอีกคนที่ไม่เคยคุยในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเลย เราคุยกับเขาไปครั้งสองครั้ง และเขาไว้ใจเรา เขาเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดี วิธีการเอาตัวรอด เหมือนเปิดมุมมอง เห็นชีวิตเขา เราพยายามช่วยให้เขาเอาชีวิตให้รอดจากตรงนั้นได้”

– อิทธิพล พินิจวิชา (ปุ๊กปู่) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ประทับใจความเข้มแข็งของน้องคนนึง ปิดเทอมไปสอนพิเศษเด็ก เขาชอบทำจิตอาสา เขาสนใจเรื่องเด็กและคนแก่ อยากสร้างบ้านพักคนชรา และดูแลเด็ก เขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่เข้มแข็งมาก ทั้งๆ ที่เขาขาด แต่น้องกลับคิดถึงคนอื่นเสมอ”

– ชุตินาฏ ศรีสุมะ (ผึ้ง) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ความประทับใจที่เรามาทำอาสาพี่เลี้ยง คือ ทุกครั้งที่เราโทรไปหาน้อง แล้วเขาจำเสียงเราได้ บางครั้งโทรศัพท์เราแบตหมด เราใช้เบอร์คนอื่นโทรไป น้องยังจำได้ว่าเป็นเราทำให้ประทับใจ และน้องเขาก็รู้สึกดีฟังจากเสียงของเขาดูสดใสที่ได้คุยกับเรา”

 – ภาษณ์ชนก เนระแก (เติ้ล) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 2

“ภูมิใจนะคะที่ได้ทำอาสาพี่เลี้ยง ได้ทำเพื่อเด็กคนนึง ทำให้เขาได้เห็นคุณค่า เขายอมเปิดใจกับเราและเล่าความฝันของเขาให้เราฟัง ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่า เรามีคุณค่ากับเขาและเขาก็มีคุณค่ากับเรา เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ ค่ะ”

– ฉัตรชรัญ เทาวงษ์ (ผึ้ง) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3

“ประทับใจในความร่วมมือกันของทุกคนตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ เพื่อนพี่น้องร่วมทีม และการร่วมงานกันของแต่ละทีมจนกลายมาเป็นสิ่งดีๆที่ส่งต่อสู่น้องๆ ยิ่งเห็นว่าน้องได้ใช้ประโยชน์กัน ก็ยิ่งมีความสุขและภูมิใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสา”

– นภัสวรรณ พลเชษฐ์สมบัติ (เดียร์) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“เพื่อนร่วมอาสาต่างคนต่างมา แต่ใจเดียวกัน ทำงานเป็นทีม สนุกมาก ช่วยเหลือกันเสมอ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคน น่ารัก คอยช่วยเหลือ หาข้อมูล ติดตามให้ตลอด ทำงานนี้มีทุกรสชาติเลยค่ะ สนุก ยิ้ม หัวเราะ น้ำตา (ซึ้งใจ)  นักเรียนทุนน่ารักมากค่ะ มีโทรมาปรึกษา ขอกำลังใจในการเข้าสอบ บางคนก็มีความกังวลใจ บางคนก็อาจไม่เข้าใจความคิดผู้ใหญ่ บางคนมีความรัก พี่เลี้ยงอาสาจะได้เรียนรู้และให้คำปรึกษากับน้องนักเรียนทุน  การเป็นพี่เลี้ยงอาสารับรองจะไม่ผิดหวัง เมื่อเวลาอาสาจบ แต่คนอาสายังไม่จบนะคะ เรามีกันตลอดไป”

– อัจฉริยา เดชะวงศ์วิเศษ (ยุ้ย) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“ความประทับใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสาคือ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การได้แง่คิดจากน้องๆ และน้องๆ ก็ได้แง่คิดจากเรา ทำให้ทั้งพี่และน้องเห็นคุณค่าในตนเอง มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรค และเห็นความใส่ใจของคนกลุ่มๆหนึ่งที่อยากผลักดันให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่ดีในโลกกว้าง”

– รุ่งนภา สุดจิตจูล (ดาว) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8