Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

เริ่มขึ้นอีกครั้ง!!! กับงานอาสาติดตามนักเรียนทุน ในครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก ทั้งมาจากการสมัครจากระบบงานอาสาของมูลนิธิฯ และระบบอาสาสมัครของ I AM UNICEF

ตลอดช่วงการรับสมัคร มูลนิธิฯ ก็ได้ทำการทดสอบทักษะหลายๆ ด้านของน้องๆ และมีน้องผ่านการคัดเลือกให้มาทำงานอาสาติดตามนักเรียนทุน จำนวน 10 คน เมื่อวันที่ 3 และวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้จัดปฐมนิเทศเพื่อให้น้องๆ ทั้ง 10 คน ได้มาทำความรู้จักกัน และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานทุนการศึกษาก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งน้องๆ ทั้ง 10 คน จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่กันในตลอดเดือนตุลาคมนี้ มูลนิธิฯ หวังว่าการทำงานอาสาในช่วงปิดเทอมของน้องๆ จะทำให้น้องได้รับความสุข ได้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะคะ

2020-01-14T16:59:58+00:00 11 ตุลาคม 2019|งานอาสาสมัคร|