ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว หากคุณกำลังมองหาของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้คนพิเศษในวันพิเศษนี้ เราขอแนะนำของขวัญปีใหม่แบบ LIMITED ที่ทำให้คุณได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนเสื้อยืดสีขาว GREYHOUND

การกลับมาอีกครั้ง ในภาคพิเศษ…เทศกาลปีใหม่ มีเพียง 400 ตัวเท่านั้น รายได้ทั้งหมดสมทบเข้าโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

***สั่งจองเสื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2560 และรับเสื้อทางไปรษณีย์ก่อน 30 ธันวาคม 2560

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาไทย