โครงการ “คนไทยใจบุญ” โครงการเพื่อสังคมจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นโครงการที่ตอบโจทย์สังคมไทยอย่างมาก เพราะประเทศไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใด เรามักจะได้เห็นภาพของคนไทยที่ออกมาช่วยเหลือแบ่งปันกันอยู่เสมอ

โครงการ “คนไทยใจบุญ” จึงต้องการตอบรับพฤติกรรมคนไทยใจบุญที่ชอบช่วยเหลือด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้แก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ โดย “คนไทยใจบุญ” ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ของผู้บริจาคและผู้รับบริจาค ทั้งสะดวก สั่งซื้อง่าย ตรงกับความต้องการ มีความเชื่อถือได้ มั่นใจต่อคุณภาพของสินค้า และเข้ากับยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี

และที่สำคัญโครงการ “คนไทยใจบุญ” ยังได้ทำการศึกษาข้อมูลเรื่องความต้องการที่แท้จริงของสถานสงคราะห์และมูลนิธิฯ ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริจาคเลือกซื้อสิ่งของที่จำเป็นและสิ่งของที่ตรงความต้องการของผู้รับจริงๆ

คนไทยใจบุญ x มูลนิธิยุวพัฒน์

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ร่วมกันทำแคมเปญ “ของใช้นี้ พี่ให้น้อง” เป็นการบริจาคเพื่อช่วยเหลือด้านของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดโอกาส ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายที่มีนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ด้วยการให้ผู้บริจาคสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการบริจาคแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ “คนไทยใจบุญ” เมื่อยอดบริจาคครบ 1,000 บาท ทางแม็คโครจะทำการจัดส่งของใช้เหล่านั้นให้กับน้องๆ ถึงโรงเรียนโดยตรง ซึ่งในระยะเริ่มต้นแคมเปญ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่

1.โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ขาดโอกาสกว่า 130 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน โดยส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน และนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ต้องเผชิญปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง เนื่องจากผู้ปกครองของนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้าง หรือเกษตรกร และมีการย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานที่อื่น

2.โรงเรียนบ้านตะโก จ.บุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนประถมขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนที่ขาดโอกาสกว่า 267 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน แม้โรงเรียนจะอยู่ในเขตอำเภอเมือง แต่นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย เนื่องจากพ่อแม่ทำอาชีพรับจ้าง เป็นคนงานก่อสร้างและไปทำงานในจังหวัดอื่น

3.โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ จ.ตรัง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนที่ขาดโอกาสกว่า 242 คนที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างกรีดยาง รายได้ไม่แน่นอน และส่วนใหญ่ครอบครัวพ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย

(ตัวอย่าง) ของใช้จำเป็น ที่น้องๆ นักเรียนต้องการ มีดังนี้

ขอชวนผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันส่งกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ ด้วยการบริจาคสั่งซื้อของใช้ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ “คนไทยใจบุญ” และให้แม็คโครส่งตรงให้กับน้องๆในความดูแลของมูลนิธิฯ เพื่อให้ผู้บริจาคได้อุ่นใจ แม็คโครและมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ประสานคัดกรองของใช้ที่ตรงกับความต้องการของน้องๆ ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับน้องๆ และโรงเรียน ร่วมกันส่งความสุขง่ายๆ เพียงคลิก https://bit.ly/38L6nSE (ใส่จำนวนที่ต้องการส่งมอบ และกดชำระเงิน) สิ่งของจะถูกจัดส่งตรงถึงโรงเรียนและน้องๆ แม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

แม็คโครร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์
อยากเห็นน้องๆ มีความเป็นอยู่และอนาคตที่ดีขึ้น
อยู่บ้าน ก็ทำบุญได้ ง่ายๆ แค่คลิก!!!

ร่วมบริจาค

แม็คโคร จัดส่งของใช้ให้น้องๆ ถึงโรงเรียน

ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ ผ่านเว็บไซต์คนไทยใจบุญ เมื่อเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ตอนนี้แม็คโคร จัดส่งของใช้ให้น้องๆ ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

องค์กรที่สนใจร่วมกิจกรรม หรือ บริจาคทุนการศึกษาให้โอกาสกับเด็กขาดโอกาส
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02 301 1437 | 02 301 1022
E mail : ybf@ybf.premier.co.th หรือ Line@ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)