เนื่องจากในปีๆ หนึ่ง ประเทศไทยใช้พวงหรีดหลักหลายพันล้านบาท และดอกไม้ส่วนใหญ่นั้นต้องนำเข้าจากประเทศจีนหรือมาเลเซีย เพราะประเทศไทยไม่ได้ปลูกเองเป็นหลัก นอกจากนั้นพวงหรีดส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีส่วนประกอบของโฟมซึ่งเป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม Carenation จึงคิดโปรเจคเล็กๆ ที่เรียกว่า พวงหรีด สานบุญ by Carenation เพื่อให้พวงหรีดได้มีส่วนช่วยสังคมจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล

Carenation พวงหรีดกระดาษแห่งการให้

Carenation ก่อตั้งเพื่อช่วยองค์กรการกุศลต่างๆ อย่างยั่งยืน เพราะเห็นว่ามีองค์กรดีๆ อย่างมากมายที่มีเงินไม่เพียงพอที่จะดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่กิจกรรมนั้นๆ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่สังคมต้องการเป็นอย่างมาก Carenation จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสานบุญต่อให้กับสังคมด้วยการส่งมอบเงินให้องค์กรการกุศลต่างๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ขึ้นอยู่กับกระแส และการดำเนินงานนั้นมีความโปร่งใส เพราะทุกการสั่งซื้อจะมีใบเสร็จการบริจาคให้ลูกค้าทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเงินส่วนหนึ่งจากสั่งซื้อพวงหรีดได้ถึงมือองค์กรที่ลูกค้าได้เลือกช่วยเหลือจริงๆ

พวงหรีดที่มากกว่าการให้กำลังใจกับครอบครัวที่สูญเสีย

พวงหรีด สานบุญ by Carenation นั้นเริ่มจากความคิดที่ว่าอยากให้พวงหรีดมีหน้าที่มากกว่าการให้กำลังใจกับครอบครัวที่สูญเสีย และไม่อยากให้ประโยชน์หยุดอยู่แค่การร่วมแสดงความเสียใจที่วัด แต่อยากให้พวงหรีดนั้นส่งต่อความสุขให้คนอื่นได้อีกมากมาย และเป็นสะพานบุญที่ผู้ส่งจะได้ทำบุญให้ผู้วายชนม์อีกด้วย

สานบุญสังคม Carenation ต้องการเป็นบริษัทที่ทำงานแบบโปร่งใส ดังนั้นจึงเลือกที่จะไม่ทำการบริจาคเองโดยตรง แต่จะเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิต่างๆ โดยจะเป็นแค่ตัวกลางที่จะหาเงินให้กับมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทุกการสั่งซื้อ ลูกค้าจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรจากองค์กรที่ได้เลือกบริจาคให้ เพื่อยืนยันว่าได้ร่วมบริจาคจริง ได้ทำบุญเพื่อให้ผู้วายชนม์จริง และมีการอัปเดทยอดการบริจาคที่มูลนิธิต่างๆ จะได้รับทุกวัน ตรวจสอบได้ที่ www.care-nation.com

สานบุญสิ่งแวดล้อม วัสดุที่ใช้ทำพวงหรีดมาจากการรีไซเคิลและป่าปลูกเท่านั้น และคงความสวยงามของดอกไม้เพื่อเป็นการส่งความอาลัยอย่างเหมาะสม พวงหรีดสานบุญที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลจึงมีความคล้ายคลึงกับพวงหรีดดอกไม้จริง

สานบุญชุมชน ปัญหาหนึ่งของสังคมไทย คือ ปัญหาของผู้ด้อยโอกาสและคนชราไม่มีงานทำ Carenation จึงออกแบบพวงหรีดให้ประกอบได้ง่าย เพื่อให้คนชรา เด็ก หรือคนว่างงาน สามารถประกอบได้ เป็นการให้งานกับคนในชุมชน ให้โอกาส และให้อาชีพ

Carenation พวงหรีดสานบุญ x มูลนิธิยุวพัฒน์

ณ ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับ Carenation เพื่อให้ผู้ซื้อพวงหรีดได้ร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนการศึกษาให้เยาวชนขาดโอกาส ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เรียนหนังสือต่อจนจบชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

วิธีการสั่งซื้อพวงหรีด Carenation

สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์

เลือกซื้อพวงหรีดที่ต้องการผ่านหน้าเว็บ

สั่งซื้อผ่านเว็บไลน์

แอด ID : @care-nation

โทร.0929629524

เพื่อความสะดวกการส่งรูปให้ตรวจก่อนส่งงานจริง
กรุณาเลือกสั่งทางเว็บหรือไลน์

ทำไมต้องพวงหรีด สานบุญ by Carenation

ส่งความอาลัย ด้วยการทำบุญ
ทุกการสั่งซื้อ คือการส่งบุญส่งความดีให้กับผู้วายชนม์
ให้โอกาส ให้อาชีพ
พวงหรีดทุกพวงผลิตโดยคนในชุมชน เป็นการให้อาชีพและให้โอกาส
โปร่งใส
บริจาคแบบโปร่งใส โดยจะมีใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตรออกโดยมูลนิธิส่งให้กับผู้สั่งซื้อทุกครั้ง
ลดหย่อนภาษี
การบริจาคจะสามารถนำใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีได้ (การบริจาคให้โรงเรียนและโรงพยาบาลสามารถใช้หักภาษีได้ถึง 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง)
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำจากกระดาษที่มาจากการรีไซเคิลและกระดาษที่มาจากป่าปลูกเท่านั้น
ลดภาระการจัดการ
ต่างจากพัดลม,ผ้าห่ม หรือต้นไม้ ที่เป็นภาระให้กับวัดและเจ้าภาพที่ต้องนำไปบริจาคหรือปลูกต่อ พวงหรีดจาก Carenation ถูกดีไซน์ให้สะดวกต่อการนำไปรีไซเคิล

สั่งซื้อพวงหรีด