มูลนิธิยุวพัฒน์
ขอต้อนรับนักเรียนทุน (รายใหม่)
จำนวน 1,796 คน
เข้าสู่ครอบครัวยุวพัฒน์

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนแล้ว
สามารถยืนยันรับทุนได้ทันที! (ตามขั้นตอนด้านล่าง)

ยืนยันก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

กำหนดการ : ส่งเอกสารยืนยันรับทุน เพื่อเริ่มรับเงินทุนการศึกษาในเทอม 1/2567

⇒ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2567
– ส่งใบเสร็จค่าเทอมหรือส่งใบมอบตัว เทอม 1/2567 (เลือกส่งอย่างใดอย่างหนึ่ง)
– สำเนาหน้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของนักเรียนทุน หรือชื่อนักเรียนทุนร่วมกับผู้ปกครอง (หากส่งตอนสมัครขอทุนแล้วไม่ต้องส่งซ้ำ)

⇒ 15 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2567
– ใบรับรองการเป็นนักเรียน ของเทอม 1/2567

หมายเหตุ : หากนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกไม่ประสงค์จะรับทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ กรุณาแจ้ง ไม่ประสงค์รับทุน ได้ที่ Line ไอดี : @OCZ4190L

ประเภททุนการศึกษา

⇒ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อเรียนต่อ ม.1 ม.2 ม.3 (ประเภททุนสายสามัญ ม.1 – ม.6) และได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้รับทุนจากมูลนิธิฯ เทอมละ 2,000 บาท จนจบชั้น ม.3 และเมื่อนักเรียนขึ้นชั้น ม.4 จะได้รับเงินทุนเทอมละ 3,500 บาท จนเรียนจบ ม.6 หรือ หากนักเรียนเลือกเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.1 – ปวช.3) จะได้รับเงินทุนเทอมละ 7,000 บาท จนเรียนจบ ปวช.3

⇒ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อเรียนต่อ ม.1 ม.2 ม.3 (ประเภททุนสายสามัญ ม.1 – ม.6) และไม่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน (สพฐ.) จะได้รับทุนจากมูลนิธิฯ เทอมละ 3,500 บาท จนเรียนจบชั้น ม.6 หรือ หากนักเรียนเรียนจบชั้น ม.3 และเลือกเรียนต่อสายอาชีพ (ปวช.1 – ปวช.3) จะได้รับเงินทุนเทอมละ 7,000 บาท จนเรียนจบ ปวช.3

⇒ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อเรียนต่อ ม.4 (ประเภททุนสายสามัญ ม.4 – ม.6) จะได้รับทุนเทอมละ 3,500 บาท จนเรียนจบชั้น ม.6
(***รวมถึงหลักสูตรทวิศึกษา / สายอาชีพในโรงเรียนมัธยมฯ / วิทยาลัยนาฏศิลป์)

⇒ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนเพื่อเรียนต่อ ปวช.1 (ประเภททุนสายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3) จะได้รับทุนเทอมละ 7,000 บาท จนเรียนจบชั้น ปวช.3
(***เรียนต่อที่วิทยาลัยที่เปิดสอนสายอาชีพโดยตรงเท่านั้น)

วิธีการยืนยันรับทุนการศึกษาผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์
(สำหรับคุณครู)

ขั้นตอนที่ 1 : Log in เข้าใช้ระบบทุนการศึกษาออนไลน์

⇒ คลิกเข้าไปที่ลิงก์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_school.php


รหัส Log in ของท่าน คือ

จุดที่ 1 :
Username = เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

จุดที่ 2 :
Password = เลขวันเดือนปีเกิด 8 หลัก (ตัวอย่าง 01042525)

จุดที่ 3 :
คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

*คุณครูที่เคยลงทะเบียนในระบบไว้แล้ว แต่ไม่สามารถ Log in เข้าใช้งานระบบได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่  เบอร์ 20 301 1093


สำหรับคุณครูที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
ในระบบทุนการศึกษาออนไลน์

สิ่งที่ต้องเตรียม :

– บัตรประจำตัวข้าราชการครู
(สแกน
ไฟล์ PDF. / รูปภาพ JPG. หรือ PNG.)


ขั้นตอนการลงทะเบียนสถานศึกษา

1. กดลิงก์ https://ybf.premier.co.th/scholar/index_school.php
2. เลือก “ลงทะเบียนสถานศึกษา”

ขั้นตอนการใส่ข้อมูล

1. ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และคลิก! ตรวจสอบข้อมูลก่อน จึงจะใส่รายละเอียดอื่นๆ ได้

2. ชื่อสถานศึกษา
– คลิกที่ปุ่ม    พิมพ์ค้นหาชื่อสถานศึกษาของท่าน (ไม่ต้องพิมพ์คำว่า “โรงเรียน”) เมื่อพบสถานศึกษาของท่านแล้ว คลิกคำว่า “เลือก”

3. บัตรประจำตัวข้าราชการครู
– คลิก เลือกไฟล์เพื่อส่ง เพื่ออัปโหลดไฟล์บัตรประจำตัวข้าราชการครู

4. พิมพ์อักขระพิเศษตามที่ปรากฏให้ถูกต้อง

5. คลิกปุ่ม ลงทะเบียน

เมื่อใส่รายละเอียดครบถ้วน อัปโหลดไฟล์บัตรประจำตัวข้าราชการครู และได้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้ว
ท่านจะมีสถานะการลงทะเบียนเรียบร้อย มูลนิธิยุวพัฒน์จะตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการเข้าใช้งานระบบทุนการศึกษาออนไลน์
โดยท่านสามารถเข้าไปดูในอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ

(หากไม่พบ E-Mail ในกล่องจดหมายกรุณาตรวจสอบที่ Junk Mail หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02 301 1093)

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกหัวข้อ  “นักเรียนทุน

⇒ คลิกที่ “คลิกเพื่อดูรายละเอียด”

ขั้นตอนที่ 3 : ดูรายชื่อนักเรียนของท่านที่ได้รับทุนยุวพัฒน์

จุดที่ 1 :
เลือกปีที่เริ่มรับทุน (เลือกปี 2567)
(ระบบจะขึ้นรายชื่อนักเรียนในโรงเรียนของท่านที่ได้รับทุนยุวพัฒน์ ในปีการศึกษา 2567 ทั้งหมด)

จุดที่ 2 :
กดเลือก “ดูข้อมูลนักเรียน”
(เลือกเฉพาะนักเรียนที่มีสถานะ > ยังไม่ยืนยันรับทุน)

ขั้นตอนที่ 4 : ใส่ข้อมูลนักเรียนเพื่อการยืนยันรับทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์

จุดที่ 1 :
เลือก “ยินยอมให้ใช้ข้อมูล”

จุดที่ 2 :
เลือก คลิกเพื่อดูรายละเอียด ในหัวข้อ “ยืนยันรับทุน – เฉพาะนักเรียนทุนใหม่”

ขั้นตอนที่ 5 : คลิกปุ่ม “ยืนยันรับทุน”

*กรณีที่เลือก สละสิทธิ์การรับทุน กรุณาระบุเหตุผลในการขอสละสิทธิ์รับทุนให้ชัดเจน และเมื่อมูลนิธิยุวพัฒน์อนุมัติในระบบแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของนักเรียนที่ขอสละสิทธิ์รับทุนได้อีก หากต้องการแก้ไขข้อมูลกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์ 02 301 1093

ขั้นตอนที่ 6 : กรอกข้อมูลสถานศึกษาที่นักเรียนเลือกไปศึกษาต่อ และอัปโหลดไฟล์เอกสารใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม

– กรอกข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่ได้รับทุนให้ครบถ้วน
– อัปโหลดเอกสารใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
– อัปโหลดเอกสารใบรับรองการเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่นักเรียนที่ได้รับทุนไปเรียนต่อ
– คลิกปุ่ม ยืนยันรับทุน-ข้อมูลครบถ้วน

หมายเหตุ : หากเอกสารไม่พร้อม ต้องการแนบเอกสารภายหลัง ให้คลิกปุ่ม ยืนยันเอกสารยังไม่ครบ

ขั้นตอนที่ 7 : เลือกหัวข้อ “ส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร”

– คลิกที่ “คลิกเพื่อส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร”

ขั้นตอนที่ 8 : ข้อมูลบัญชีธนาคารของนักเรียนที่ได้รับทุน

– กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารให้ถูกต้องและครบถ้วน
– อัปโหลดไฟล์เอกสารหน้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุน
– คลิกปุ่ม “บันทึก”

การส่งหน้าบัญชีธนาคาร

บัญชีที่สามารถรับทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ได้
> บัญชีของธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชี ประเภทออมทรัพย์ หรือ เผื่อเรียกแบบธรรมดา เท่านั้น

บัญชีที่ไม่สามารถรับทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ได้
> ธนาคาร ธกส. ประเภท โครงการออมดีมีทุน และ โครงการออมเยาว์
ธนาคารออมสิน ประเภท โครงการธนาคารโรงเรียน

เมื่อทำครบทั้ง 8 ขั้นตอน คือ ท่านได้ทำการยืนยันรับทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวพัฒน์จะทำการตรวจสอบข้อมูลในระบบ และนักเรียนจะเริ่มได้รับการโอนทุนเทอม 1/2567 เมื่อข้อมูลและเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ โทร 02 301 1093
☎️ โทร 02 301 1124
☎️ โทร 02 301 1097
Line นักเรียนทุน : https://lin.ee/rRNAuwM

เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)