ให้โรงเรียนเป็นมากกว่าที่เรียน การสอนแบบ Bottom Up เปิดพื้นที่ “นักเรียน” รับบท “ผู้นำ” ออกแบบนโยบายตามใจฉัน

ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมถูกพูดถึงในวงกว้างมากขึ้น แม้โครงสร้างการศึกษาดั้งเดิมจะแข็งแรงมาก แต่ในขณะเดียวกันระบบการศึกษาก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์และมีความเปิดกว้างมากขึ้น ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ อีกทั้งการเรียนรู้ไม่ใช่แค่การเรียนในวิชา แต่การเรียนรู้ยังรวมไปถึงนิสัย ความเชื่อ และคุณธรรม ซึ่งเป็นที่สำคัญต่อชีวิตของนักเรียนอย่างมาก ในขณะที่ “ครู”

กองทุนรวม : แนวทางการลงทุนที่ควรรู้

ในยุคที่การเงินและการลงทุนเป็นเรื่องที่มีหลายคนให้ความสนใจ กองทุนรวมก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว การทำความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับกองทุนรวม ประเภทของกองทุนรวม ข้อดี ข้อเสีย และวิธีการเลือกกองทุนรวมให้เหมาะสมกับตัวเราจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ กองทุนรวมคืออะไร?

ใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด : เคล็ดลับการเงินที่มั่นคง

บัตรเครดิต เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ช่วยให้ผู้คนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกสบาย ทั้งในการซื้อสินค้าและบริการ การชำระเงินทางออนไลน์ และการกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน แต่บัตรเครดิตก็มีข้อดีและข้อเสียที่ควรพิจารณาก่อนการใช้งาน บัตรเครดิต คืออะไร

พูดอย่างไร? ให้ลูกอยากเรียน EP.1

พ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกตั้งใจเรียน ตั้งใจทำการบ้าน อ่านหนังสือมากขึ้น แต่ลูกๆ กลับติดเกม ห่วงเล่น ติดเพื่อน และโซเชียล ไม่กระตือรือร้นเลย "จะทำอย่างไรให้ลูกสนใจอยากเรียนขึ้นบ้างนะ?" หลายคนอาจกังวลเรื่องนี้จนบางครั้งหงุดหงิดและอารมณ์ไม่ดี บทความนี้นำเรื่องราวในหนังสือ "พูดอย่างไร? ให้ลูกอยากเรียน

เรียนจบ ปวช.3 ไปทางไหนต่อ

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนทุกคนจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในการเลือกเส้นทางชีวิตระหว่างประกอบอาชีพที่เหมาะสม หรือศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องพิจารณาและวางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เส้นทางชีวิตที่เลือกมีความมั่นคงและเหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของแต่ละบุคคล

สินเชื่อ

“สินเชื่อ” คือการที่เราขอยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อที่จะได้รับเงินก้อนมาใช้จ่าย โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอ เรามีหน้าที่จะต้องชำระเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในอนาคต สินเชื่อมีกี่ประเภท สินเชื่อสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขการกู้ยืม โดยทั่วไปมีประเภทหลัก ๆ

เข้าใจ “การลงทุน” วิธีที่ทำให้เงินงอกเงย

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องการลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข นโยบายการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเก็บออมเงินมีประโยชน์ เพราะช่วยให้เรามีสภาพคล่องทางการเงิน มีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตข้างหน้า หลายคนเก็บออมเงินเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต และรู้ไหมว่า... เงินออมของเราสามารถนำมาทำให้งอกเงย

อาชีวศึกษาคืออะไร?

มาตรวจสอบตัวเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนสายอาชีพ โดยในปี 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีการปรับนโยบายด้านการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเพื่อเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างอาชีพ และมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องๆ ที่สนใจจะเรียนอาชีวศึกษา

ทางเลือกหลังเรียนจบ ม.6 (สายสามัญ)

ช่วงเวลาที่เรากําลังจะเรียนจบในระดับชั้น ม.6 ก็เปรียบเหมือนโค้งสุดท้ายของการเรียนขั้นพื้นฐาน แต่ในขณะเดียวกันกลับเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางที่จะพาเราไปสู่การเรียนเพื่ออาชีพหรือการก้าวเข้าสู่โลกของการทํางาน แล้วเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไร เพื่อให้เราเดินไปในเส้นทางการเรียนต่อหรือการทํางานอย่างไม่หลงทาง น้องๆ ม.ปลาย โดยส่วนใหญ่แล้วที่เรียนสายสามัญจะเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

Go to Top