“ทุนการศึกษาเปลี่ยนชีวิต” ย้อนเส้นทางนักเรียนทุนในวันที่ “ขาด”สู่ “โอกาส” ทางการศึกษา

โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่ท้าทายคือ “ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” เพราะยังมีกลุ่มประชากรกว่า 3 ล้านคนที่เป็นเด็กนักเรียนยากจนหรือขาดโอกาสทางการศึกษา เด็กนับแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเพราะไม่มีทุนทรัพย์ จึงต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาทำงานเลี้ยงชีพและครอบครัว ก่อนหน้านี้ช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างหนัก ยิ่งส่งผลให้ชีวิตของเด็กเหล่านี้ลำบากมากขึ้น หลายคนเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะรายได้ครัวเรือนลดลง ภาวะพึ่งพิงในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น

คลื่น “ความเหลื่อมล้ำ” ทางการศึกษา ซัดเด็กไทยให้หายไประหว่างทาง ความยากจนซ้ำเติม “เด็กหลุดจากระบบ”

ปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและเป็นปัญหารากฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่อง “การศึกษา” ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนาน เราต่างรู้กันดีว่า “การศึกษาคุณภาพ” คือโอกาสที่สามารถช่วยให้คนยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาวได้ แต่ในทางกลับกันในประเทศไทยก็ยังมีคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษา โดยเฉพาะเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพราะติดกับดักความยากจนเข้ามาซ้ำเติมแม้จะมีนโยบายเรียนฟรี แต่เด็กจำนวนไม่น้อยก็ยังขาดแคลนทุนทรัพย์สำหรับค่าเล่าเรียนและค่าเดินทาง

ว่าด้วยความแซด มื้ออาหารของเด็กๆ กับ “ภาวะทุพโภชนาการ” ปัญหาใกล้ตัวกว่าที่คิด

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน “ปัญหาอาหารกลางวันเด็ก” ก็ยังอยู่และไม่เคยหายไป เราอาจเคยได้ยินการพูดถึงเรื่องนี้บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตค่าอาหารกลางวัน งบประมาณที่ไม่เพียงพอ หรือเด็กรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่เหมาะสม "You Are What

เช็ครายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษา ปี 2566

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนเมษายน

“สนามเด็กเล็ก” หัวใจของ “เด็กปฐมวัย” ทำให้เด็กเต็มใจเรียนรู้ผ่านการเล่นพัฒนาการที่ไม่ควรก้าวกระโดด

เวลาหวนคิดถึงชีวิตในวัยอนุบาล เรามักมีความทรงจำเกี่ยวกับความสนุก ได้เล่นกับเพื่อนๆ โดยไม่ต้องนึกถึงความเครียดหรือปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับการเป็นผู้ใหญ่ นั่นเป็นเพราะประสบการณ์ในวัยนั้นโดยเฉพาะ “ช่วงปฐมวัย” ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี คือ ช่วงเวลาแห่งการหล่อหลอมกล่อมเกลา

สะสมภูมิคุ้มกันให้ลูกรับมือกับเหตุการณ์สูญเสียความมั่นใจ

เป็นธรรมดาที่ชีวิตจะต้องเจอกับความผิดหวัง ความล้มเหลว ซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับความมั่นใจในตัวเอง เด็กก็เช่นเดียวกันกว่าจะเติบโตเขาต้องเจอกับความผิดหวัง ความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน แล้วอะไรจะช่วยให้เขาไปต่อได้ในวันที่ความมั่นใจถูกลดทอนลงไป “ความเข้มแข็งทางจิตใจ” จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ เด็กต้องอาศัยการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก

มีความสุขกับคนต่างวัย

ในครอบครัวของเรามีสมาชิกวัยไหนกันบ้าง เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กวัยประถม วัยรุ่นวัยมัธยม พี่มหาวิทยาลัย พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ป้า น้า

Go to Top