สัญลักษณ์/โลโก้ของมูลนิธิฯ ได้รับการออกแบบโดย คุณสำเร็จ เจ้าของบริษัทรับออกแบบและงานพิมพ์ เห็นเจตนาที่ดีของมูลนิธิฯ จึงได้ออกแบบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโลโก้ หรือ เครื่องหมายของมูลนิธิยุวพัฒน์สะท้อน ความร่วมมือกันที่จะทำให้เยาวชนมีชีวิตที่สดใส มั่นคง เจริญก้าวหน้า ผู้ออกแบบได้ใช้ ดอกไม้ สื่อความเป็น เยาวชน และคนร่วมมือกัน

สีเขียว สะท้อน ความสดใส/การเจริญงอกงาม

สีน้ำเงิน สะท้อน ความมั่นคง ยั่งยืน

ในปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยยังคงใช้สัญลักษณ์เดิม คือ ดอกไม้ สื่อความเป็นเยาวชน และคนร่วมมือกัน