งานที่เป็น Platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลทางสังคม

งานที่เป็น Platform เพื่อการระดมทุนและขยายผลทางสังคม 2018-08-10T16:10:29+00:00

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์ (Pankan Society)

ร้านปันกัน เป็นร้านค้าที่ดำเนินกิจการในรูปแบบ ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เปิดรับปันสิ่งของต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังอยู่ในสภาพดี เพื่อนำไปเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านจำหน่ายในราคาย่อมเยา นำเงินทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ นอกจากการระดมทุนการศึกษาแล้ว ร้านปันกันยังมุ่งหวังที่จะขยายสังคมแห่งการแบ่งปัน ด้วยการเป็นกลไกต้นแบบในการระดมทุนเพื่อสังคมในด้านต่างๆ อย่างยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมและการมีจิตสำนึกในเรื่องของการปันตามความเชื่อที่ว่า “สังคมจะดีได้ถ้าเราทุกคนแบ่งปัน”

รายละเอียด

โครงการ ฟู้ด ฟอร์ กู้ด (Food4Good)

Food 4 Good “พี่อิ่มท้อง น้องอิ่มด้วย” เป็นโครงการที่ช่วยระดมทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยให้ได้รับความสมดุลด้านโภชนาการ จากความร่วมมือของร้านอาหารชื่อดัง โดยจะคัดสรรเมนูอาหารพิเศษ ยอดฮิต ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์อย่างน้อย 1 เมนูต่อร้าน เข้ามาร่วมเป็นเมนูในโครงการ FOOD 4 GOOD และแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่งจากเมนูอาหารร่วมโครงการฯ ไปสนับสนุนค่าอาหารให้แก่องค์กรที่ทำงานเพื่อเด็กยากไร้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการแบ่งปันไปสู่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนอาหาร

รายละเอียด