การศึกษาเปลี่ยนชีวิตสร้างอนาคต

การศึกษา เปลี่ยนชีวิต สร้างอนาคต

การได้รับโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กน้อยในวันนั้นได้เรียนรู้และเติบโตจนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเพื่อดูแลตนเองและครอบครัวได้ ที่สำคัญที่สุด พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม จากวันนั้นที่พวกเขาเป็นผู้รับ วันนี้…พวกเขาคือผู้ให้ที่พร้อมจะตอบแทนให้กับสังคมไทยที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาตลอดมา

น้ำใจจากรุ่นพี่ กองทุนพี่ให้น้อง

ทำเนียบรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ไพรัตน์ ปะละตุ่น (ปาว)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

“ทุนการศึกษาทำให้มีการศึกษาที่ดีทำให้ได้ความรู้และทักษะในด้านที่เรียน เพราะผมเลือกเรียนสายอาชีวะในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ในระดับ ปวช. ซึ่งทำให้หลังจากจบการศึกษาในระดับ ปวช. สามารถต่อยอดในระดับ ปวส. และ ป.ตรี ได้”

เรืองรวี รูปขำดี (นะโม)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

“ทุนการศึกษาทำให้ได้แบ่งเบาภาระของครอบครัวในบางเดือน และได้นำทุนบางส่วนมาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย”

อาภาภรณ์ สิงหกุล (โบว์)

ปัจจุบัน : ทำธุรกิจส่วนตัว (ค้าขายอัญมณี) ที่จังหวัดจันทบุรี

“ทุนการศึกษาทำให้มีอนาคตที่ดีขึ้น”

วลัยพร แสงพิทักษ์ (ปลา)

ปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย จำกัด

“ทุนการศึกษาทำให้ได้รับโอกาสในการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับโอกาสในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น”

อัศวเมศ วงศ์สุ่ย (แท็ค)

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยการคมนาคมปักกิ่ง และทำงานเป็นล่าม ที่  UKIE WORLD SALES AND SERVICES CO.,LTD

“ทุนการศึกษาช่วยค่าใช้จ่ายในการเรียนเกือบ 90% ต่อเทอม”

ยุพิน เรืองชม (โย)

ปัจจุบัน : พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

“ทุนการศึกษาทำให้ได้ชีวิตที่มีงานมีอนาคตที่ดี จากเป็นผู้รับโอกาส ตอนนี้มีโอกาสดูแลครอบครัวได้ดีขึ้น”

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

ความตั้งใจทำให้เรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 2 ครอบครัวภูมิใจที่เราทำได้

ฟิรดาว ตีลี (ดาว) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ปี 49 จังหวัดยะลา จบการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและกฎหมายอาหาร

ดีใจที่ได้รับโอกาส…โอกาสที่ได้กลับมาเรียนต่อ

รามาวดี ดีพื้น (เมย์) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ ปี 59 จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน : กำลังเรียนคณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชีวิตในวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้าง