งานอาสาสมัคร

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

2020-01-14T16:59:58+00:00 11 ตุลาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

เริ่มขึ้นอีกครั้ง!!! กับงานอาสาติดตามนักเรียนทุน ในครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก ทั้งมาจากการสมัครจากระบบงานอาสาของมูลนิธิฯ และระบบอาสาสมัครของ I AM UNICEF ตลอดช่วงการรับสมัคร มูลนิธิฯ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 6

2019-10-07T16:23:15+00:00 7 ตุลาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 6" รอบที่ 1 ในวันศุกร์ ที่

ประกาศรายชื่อ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4”

2019-09-23T16:23:26+00:00 25 กันยายน 2019|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น "Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4" กำหนดการปฐมนิเทศ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

2019-08-22T14:27:38+00:00 15 สิงหาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

ที่มา : ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน

Student Volunteer รุ่นที่ 3 ได้รับมากกว่าให้ไป 2

2020-01-14T16:24:40+00:00 7 สิงหาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

ปิดโครงการ Student Volunteer รุ่นที่ 1 - 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้องๆ นักเรียนอาสา ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยเหลือ ทั้งพูดคุย ให้กำลังใจ

Student Volunteer ได้รับมากกว่าให้ไป

2019-06-26T11:37:56+00:00 26 มิถุนายน 2019|งานอาสาสมัคร|

ทำไมต้องมีงานอาสาสมัคร Student Volunteer ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีนักเรียนทุนมากกว่า 8,000 คน การที่จะทำให้นักเรียนทุนทุกคนสามารถเรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 ได้นั้น มูลนิธิฯ ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย 

ให้กำลังใจผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 5

2019-06-28T09:25:03+00:00 25 มิถุนายน 2019|งานอาสาสมัคร|

กิจกรรม Pen Pal Day เกิดขึ้นได้อย่างไร? กิจกรรมนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่านักเรียนที่ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์นอกจากจะมีฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้ มูลนิธิฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น จึงจัดกิจกรรม “Pen

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

2019-06-17T15:31:13+00:00 17 มิถุนายน 2019|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา” (เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และการรับมือกับภาวะอารมณ์) ลำดับ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กิจกรรมอาสาผู้ให้กำลังใจ รุ่นที่ 5

2019-06-10T14:53:29+00:00 7 มิถุนายน 2019|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 5” ทั้งนี้ มูลนิธิฯ