งานอาสาสมัคร

การได้ทำงานอาสาทำให้เข้าใจปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนมากขึ้น

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ผ่อนคลายลง กิจกรรมและอีเว้นท์ต่างๆ ก็เริ่มกลับมาในรอบหลายๆ เดือน และกิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 7 ที่ถูกเลื่อนไปตั้งแต่เดือนมีนาคมก็ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

เริ่มขึ้นอีกครั้ง!!! กับงานอาสาติดตามนักเรียนทุน ในครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก ทั้งมาจากการสมัครจากระบบงานอาสาของมูลนิธิฯ และระบบอาสาสมัครของ I AM UNICEF ตลอดช่วงการรับสมัคร มูลนิธิฯ