งานอาสาสมัคร

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 12

2021-06-01T17:02:57+00:00 1 มิถุนายน 2021|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 12”

ประกาศรายชื่อ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 7″

2021-04-19T18:20:47+00:00 19 เมษายน 2021|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 7” กำหนดการปฐมนิเทศ “Student

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 11

2021-01-21T15:16:28+00:00 22 มกราคม 2021|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 11” ทั้งนี้ มูลนิธิฯ

การได้ทำงานอาสาทำให้เข้าใจปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำได้ชัดเจนมากขึ้น

2020-11-06T19:17:12+00:00 4 พฤศจิกายน 2020|งานอาสาสมัคร|

หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ผ่อนคลายลง กิจกรรมและอีเว้นท์ต่างๆ ก็เริ่มกลับมาในรอบหลายๆ เดือน และกิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 7 ที่ถูกเลื่อนไปตั้งแต่เดือนมีนาคมก็ได้กลับมาจัดขึ้นอีกครั้ง

ประกาศรายชื่อ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 6″

2020-11-04T14:03:26+00:00 2 พฤศจิกายน 2020|งานอาสาสมัคร|

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 6” กำหนดการปฐมนิเทศ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 7

2020-09-28T14:42:04+00:00 28 กันยายน 2020|งานอาสาสมัคร|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 7″

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 10

2020-08-07T15:06:28+00:00 7 สิงหาคม 2020|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 10”

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 7

2020-03-24T15:55:55+00:00 24 มีนาคม 2020|งานอาสาสมัคร|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 7″

ประกาศรายชื่อ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 5”

2020-02-24T14:23:04+00:00 25 กุมภาพันธ์ 2020|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 5” กำหนดการปฐมนิเทศ “Student