งานอาสาสมัคร

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 7

2020-09-28T14:42:04+00:00 28 กันยายน 2020|งานอาสาสมัคร|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 7″

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 10

2020-08-07T15:06:28+00:00 7 สิงหาคม 2020|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 10”

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 7

2020-03-24T15:55:55+00:00 24 มีนาคม 2020|งานอาสาสมัคร|

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 7″

ประกาศรายชื่อ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 5”

2020-02-24T14:23:04+00:00 25 กุมภาพันธ์ 2020|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 5” กำหนดการปฐมนิเทศ “Student

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 9

2019-12-10T10:11:00+00:00 10 ธันวาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก "พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 9" ทั้งนี้ มูลนิธิฯ

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

2020-01-14T16:59:58+00:00 11 ตุลาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

เริ่มขึ้นอีกครั้ง!!! กับงานอาสาติดตามนักเรียนทุน ในครั้งนี้มีน้องๆ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น สนใจเข้ามาสมัครเป็นจำนวนมาก ทั้งมาจากการสมัครจากระบบงานอาสาของมูลนิธิฯ และระบบอาสาสมัครของ I AM UNICEF ตลอดช่วงการรับสมัคร มูลนิธิฯ

รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 6

2019-10-07T16:23:15+00:00 7 ตุลาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 6" รอบที่ 1 ในวันศุกร์ ที่

ประกาศรายชื่อ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4”

2019-09-23T16:23:26+00:00 25 กันยายน 2019|งานอาสาสมัคร|

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น "Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4" กำหนดการปฐมนิเทศ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน

Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 4

2019-08-22T14:27:38+00:00 15 สิงหาคม 2019|งานอาสาสมัคร|

ที่มา : ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน