งานอาสาเขียนบทความ
“เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เยาวชนไทย”

การดูแลเด็กและเยาวชนเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด เพราะพวกเขาจะเติบโตไปเป็นพลเมืองคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ หรือการดูแลป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชน ดังนั้นนอกจากการให้ทุนการศึกษาและประคับประคองเยาวชนที่ขาดโอกาสไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษากลางคันแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มูลนิธิยุวพัฒน์ทำอย่างต่อเนื่อง คือการเขียนบทความให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ด้านการพัฒนาตนเอง และแนวทางการดูแลเยาวชนช่วงวัยรุ่น เพื่อให้เด็กๆ ผู้ปกครอง โรงเรียน และบุคคลทั่วไปมีข้อมูลไปปฏิบัติตามได้ ผ่านยุวพัฒน์สารและบทความบนเว็บไซต์ของมูลนิธิยุวพัฒน์

การเขียนบทความ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการสื่อสารกับทุกคนในสังคม และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แต่ยังมีเยาวชนหลายล้านคนยังเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ ทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาข้อมูลและประสบการณ์จากสังคมใกล้ตัว งานอาสาสมัครเขียนบทความจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในการช่วยเหลือเยาวชนเหล่านี้ได้ รวมไปถึงการเขียนบทความเพื่อสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาของเด็กขาดโอกาสในสังคมไทย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกคน เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้วยกัน

มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำ “งานอาสาเขียนบทความ” เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจและมีทักษะด้านการเขียนมาร่วมกันแบ่งปันความรู้ เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ผ่านการเขียนบทความเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับเยาวชนไทย

อาสาสมัคร 12 คน

เพราะคุณ!
สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เยาวชนได้

มาร่วมกันสร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
หรือเกิดการดูแลป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับเยาวชนกัน!!!

คุณสมบัติอาสาสมัคร

มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
– มีทักษะด้านการเขียนเล่าเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ และถ่ายทอดความรู้ผ่านการเขียนออกมาได้อย่างเข้าใจง่าย
– มีทักษะการสื่อสารและสามารถสัมภาษณ์เพื่อนำไปเขียนบทความได้
– มีความรับผิดชอบสูง สามารถวางแผน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
– มีความสนใจในประเด็นของวัยรุ่น ประเด็นการศึกษา และประเด็นของครอบครัว

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร

1. เขียนบทความลงยุวพัฒน์สาร คอลัมน์ “ฉันรักตัวเอง” เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการรัก ดูแล และมองเห็นคุณค่าของตัวเอง
2. เขียนบทความลงเว็บไซต์มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา เด็กขาดโอกาส แนวทางการพัฒนาตนเอง ทักษะชีวิต ประเด็นครอบครัว บทความที่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเยาวชน บทความที่ให้ความรู้ เป็นต้น
3. เขียนบทความจากการไปลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน One day trip จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนพฤศจิกายน (สำหรับอาสาที่สะดวกร่วมเดินทาง) เพื่อให้คนในสังคมได้รับรู้ถึงความสำคัญของโอกาสที่มอบให้สร้างผลกระทบเชิงบวกในสังคมอย่างไร

ระยะเวลาการทำงานอาสาสมัคร

  • ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน – วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับ

  • จำนวน 10 คน

สถานที่สำหรับการทำงานอาสาสมัคร

  • กิจกรรมปฐมนิเทศ Midterm review และถอดบทเรียน
    จัดกิจกรรม ที่ มูลนิธิยุวพัฒน์
  • การปฏิบัติงาน
    สามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน / สถานที่ที่อาสาสมัครทำงานสะดวก

สิ่งที่อาสาสมัครต้องมี

  • มีบัญชี Log in เข้า Google เพื่อการทำงานผ่าน Google Docs

สวัสดิการและการสนับสนุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์

1. Workshop เสริมทักษะการเขียนเล่าเรื่องในช่วงปฐมนิเทศ โดย เพจคิ้วต่ำ หัวข้อ “เล่าให้ปัง! ด้วยพลังคอนเทนต์” แนะนำการหาไอเดียและมุมมองการสร้างคอนเท้นต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสาร สร้างความน่าสนใจ สร้างสรรค์ และมีรูปแบบใหม่ๆ รวมไปถึงเทคนิคการคิด ขีด เขียน เล่า ง่ายๆ สไตล์คิ้วต่ำ พร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเจอทางตันสำหรับการคิดคอนเท้นต์ และการต่อยอดไปสู่รูปแบบอื่นๆ เป็นต้น
2. ทีมยุวพัฒน์เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการทำงานให้กับอาสา
3. งบสนับสนุนค่าเดินทางลงพื้นที่ One day trip
4. เกียรติบัตรรับรองการทำงานอาสาสมัคร ออกโดยมูลนิธิยุวพัฒน์
5. เสื้อยืดอาสาสมัครยุวพัฒน์
6. ยุวพัฒน์สารฉบับล่าสุดและหนังสือ 30 ปี มูลนิธิยุวพัฒน์ “จากวันนั้น ถึงวันนี้”

ปฏิทินกิจกรรม

ที่ กิจกรรม ช่วงเวลา รายละเอียด
1 รับสมัครและคัดเลือกอาสา วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง วันที่ 17 สิงหาคม 2566 – เว็บไซต์มูลนิธิยุวพัฒน์
– เฟซบุ๊กมูลนิธิยุวพัฒน์
– แพลตฟอร์ม I Am Unicef
2 ประกาศผลการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566
(เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป)
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กมูลนิธิยุวพัฒน์
3 ปฐมนิเทศ วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์ (เวลา 09.00 – 16.30น.)
4 อาสาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน
ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566
อาสาปฏิบัติงานจากที่บ้าน
5 Midterm review วันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม 2566 ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)
(เวลา 09.00 – 12.00 น.)
6 ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุน สัปดาห์ ที่ 2 และ 3 ของเดือนพฤศจิกายน 2566 One day trip
7 ถอดบทเรียน วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2566 ที่มูลนิธิยุวพัฒน์
(เวลา 09.00 – 12.00 น.)
สอบถามเพิ่มเติม

คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง โทร : 093 124 8479
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th

คุณวันวิสาข์ มาเมือง โทร : 093 124 9749
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th

หรือ แอดไลน์ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ติดตามข่าวสารและกิจกรรม
Daily Views: 3Total Views: 530