ดอกไม้จากฝีมือ ของน้องๆ เพื่อร่วมถวายความอาลัย ในงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาล ที่ 9 ใครทำได้คล่องจะเอาวิธีทำไปสอนคนอื่นๆ ก็จะยิ่งดีเลยค่ะ

อุปกรณ์

  • กระดาษย่น 2 หน้าสีขาวและสีเขียว กระดาษย่นหน้าเดียวสีส้มหรือสีเหลือง
  • ไม้จันทน์ (หาซื้อได้ที่ร้านขายสังฆภัณฑ์)
  • ธูป-เทียน
  • ฟลอร่าเทปสีดา
  • กาว กรรไกร ด้าย

ขั้นตอนการประดิษฐ์ กลีบดอก

1) ตัดกระดาษย่นสีขาวตามยาว กว้างชิ้นละ 3 – 3.5 ซม. จำนวน 2 ชิ้น พับครึ่งแล้วตัดแบ่งกระดาษแต่ละชิ้น ออกเป็น 4 ชิ้น

2) นำกระดาษที่ตัดแบ่งแล้ว จำนวน 6 ชิ้น มาตัดให้มีลักษณะโค้งจากมุมด้านหนึ่งไปหามุมอีกด้านหนึ่ง

3) พับครึ่งกลีบและจับตรงสันทบไว้ แล้วพับริมกลีบด้านบนลงเฉียงไปด้านปลาย ทำเช่นเดียวกันทั้ง 2 ด้าน แล้วบิดปลายกลีบเล็กน้อย ทำให้ครบทั้ง 6 ชิ้น

กรวยลําโพงเกสร

4) ตัดกระดาษย่นสีส้มตามยาว กว้าง 12.5 ซม. แล้วตัดครึ่งตามขวาง จะได้กระดาษลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส จากนั้นพับครึ่งให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าและพับครึ่งอีกครั้ง

5-6) พับมุมด้านข้างเข้าหากันให้เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้วตัดส่วนบน ให้โค้งมน จากนั้นกางกระดาษออก ตัดแบ่งเป็น 4 ชิ้น

7) พับทบเข้าหากัน ตัดปลายด้านบนให้เป็นหยัก แล้วทากาวด้านข้างให้ทั้ง 2 ข้างให้ติดกันใบ

8) ตัดกระดาษย่นสีเขียวตามยาว กว้าง 2 ซม. แล้วตัดครึ่งเป็น 2 ชิ้น พับครึ่งตามยาว ตัดโค้งจากริมด้านหนึ่งไปอีกด้าน

การประกอบเป็นดอก

9) นำไม้จันทน์มาพับครึ่งเพื่อทำเป็นเกสร หักปลายท้ัง 2 ด้านให้งอเล็กน้อย จากน้ันตัดปลายกรวยลำโพงเกสรให้เป็นรูพอที่จะเอาไม้จันทน์สอดลงไปได้

10) สอดเกสรลงไปในกรวยลำโพง นำด้ายมามัดให้แน่น

11) จากนั้นประกอบกลีบ 6 กลีบ ให้เป็นตัวดอก โดยวางกลีบแรกข้างกรวย ลำโพงแล้วมัดด้วยด้าย กลีบที่ 2 ให้วางตรงข้ามกลีบที่ 1 จากนั้นประกอบกลีบที่ 3 มัดด้วยด้ายและทากาวเพื่อให้ไม่หลุด ต่อไปจึงประกอบกลีบที่ 4 5 6ให้อยู่ระหว่าง 3 กลีบแรก

12) นำไม้จันทน์อีกเส้นพับครึ่งวางด้านหลังดอก จากน้ันนำใบทั้ง 2 ชิ้น มาเข้าช่อแล้วมัดด้วยด้าย นำฟลอร่าเทปสีดำพันแนวเฉียง ตั้งแต่โคนดอกถึงปลายก้านให้เรียบร้อย

13) ตัดธูปให้เท่ากับเทียนแล้วมัดธูปกับเทียนติดที่ก้านดอก ด้วยฟลอร่าเทป

14) จัดกลีบดอกให้สวยงาม บีบปลายดอกให้แหลม และพับหัก ลาโพงเกสรลงเล็กน้อยหรือน้องๆ จะใช้กระดาษย่นสีขาวในการทากรวยลาโพงเกสร และใช้กระดาษย่นสีดาสาหรับทาใบได้ค่ะ