พี่เลี้ยงอาสา

รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้อง

พี่เลี้ยงอาสา

อาสาสมัคร 290 คน

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้

มูลนิธิ ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงจัดทำโครงการ “พี่เลี้ยงอาสา” เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร  มารับฟัง ชวนคุย ชวนคิด และให้ทักษะกระบวนการในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องกับเด็กขาดโอกาสในโครงการ ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ ทางโทรศัพท์ และ เฟซบุ๊ก ปัจจุบันมีพี้เลี้ยงอาสาทั้งหมด 14 รุ่น จำนวน 290 คน โดยพี่เลี้ยงอาสาสามารถดูแลน้องนักเรียนทุนได้จำนวน 6,299 คน

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
พี่เลี้ยงอาสา

รู้จักกับโครงการพี่เลี้ยงอาสาที่ผ่านมา

ผลที่เกิดขึ้นกับน้องๆ นักเรียนทุนหลังจากมีโครงการพี่เลี้ยงอาสา

จดหมายจากนักเรียนทุนถึงพี่เลี้ยงอาสา

พี่เลี้ยงอาสาปฏิบัติงานโดยการรับฟัง ชวนคิด ชวนคุย เสริมกำลังใจ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนทุน โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐานในการให้คำปรึกษา ดังประเด็นต่อไปนี้

1.การเรียน และการพัฒนาตนเอง
2.ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ครอบครัว ความรัก ฯลฯ
3.การรับมือกับภาวะอารมณ์ และความรู้สึก

คุณสมบัติอาสา

 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น ในการทำงานร่วมกับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา (นักเรียนทุน)
 • มีทักษะเฉพาะด้าน ด้านใดด้านหนึ่งในข้อต่อไปนี้
  • มีทักษะการสื่อสารทางโทรศัพท์ สามารถพูดคุยโต้ตอบและเป็นผู้รับฟังที่ดี
  • มีทักษะการเขียน เพื่อสื่อสารบนเฟซบุ๊กอย่างน่าสนใจ
  • มีทักษะการออกแบบโดยใช้โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, Canva และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้
 • มี Facebook account และยินดีที่จะเข้าไปอ่าน และ/หรือ ตอบ chat ของนักเรียนที่ทักเข้ามาเป็นครั้งคราว
 • มีเวลาในการบันทึกข้อมูลการพูดคุยกับนักเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ
 • ทราบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตวัยรุ่น
 • สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศ ประเมินผลระหว่างโครงการ และมาร่วมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิบัติงานอาสาสมัครจนจบโครงการตามวันเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิยุวพัฒน์ และใช้งานโปรแกรมประชุมออนไลน์ zoom cloud meetings ได้

บทบาทอาสา

1. พูดคุย ให้คำปรึกษากับน้องทางโทรศัพท์ แชท เฉลี่ยประมาณ 4-5 คน/เดือน
2. ออกแบบเนื้อหา (Content) และรูปภาพ (Graphic) ที่เป็นประโยชน์ต่อวัยรุ่น และโพสต์ลงในกลุ่มปิด Facebook

ตัวอย่างการออกแบบโพสต์ในกลุ่มปิดนักเรียนทุน

3. ตอบคอมเมนต์เมื่อมีนักเรียนทุนคอมเมนต์ในโพสต์ของพี่อาสา
4. จัดกิจกรรม Live พูดคุยกับนักเรียนทุน 2 เดือน 1 ครั้งกับเพื่อนอาสา
5. บันทึกข้อมูลน้องนักเรียนทุนที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์และกล่องข้อความ (Inbox) เฟซบุ๊ก ลงระบบฐานข้อมูล

สถานที่ ในการปฏิบัติงาน

 • ปฎิบัติหน้าที่ได้จากที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ที่พี่เลี้ยงอาสาสะดวก โดยไม่ต้องเข้ามาปฎิบัติงานที่มูลนิธิฯ

อุปกรณ์ที่อาสาสมัครต้องมี

 • โทรศัพท์
 • คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้

การสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน
 • คู่มือการทำงานพี่เลี้ยงอาสา
 • ชุดข้อมูล สำหรับการตอบคำถามนักเรียนทุน เรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์
 • ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนทุน เช่น จำนวนนักเรียนทุน ความสนใจ สิ่งที่อยากเรียนรู้ เรื่องที่อยากปรึกษา เป็นต้น
 • การสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัครจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ (เป็นพี่เลี้ยง,ให้คำปรึกษา, อำนวยความสะดวกการทำงานอาสา เป็นต้น)
 • ใบประกาศนียบัตรจากมูลนิธิฯ เมื่อปฎิบัติงานเสร็จสิ้น เรียบร้อย ตามกติกาและภายในระยะเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด

ช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

 • อาสาทำงานวันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 15.00 – 20.00 น. (หมายเหตุ: อาสาอาจไม่ได้ทำงานทุกวัน)

ปฏิทินกิจกรรมของพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 15

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
สอบถามเพิ่มเติม : คุณวันวิสาข์ มาเมือง โทร : 093 124 9749
อีเมล : Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง โทร : 02 301 1094
อีเมล : soleehah.k@ybf.premier.co.th
หรือแอดไลน์ ID : @BOS9702T
เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เรื่องเล่าจากพี่เลี้ยงอาสา

“เราได้เรียนรู้ชีวิตของเขา เช่น น้องคนนึงอยากเป็นคอมพิวเตอร์ อยากเป็นนักดนตรีด้วย แนะนำว่าเขาสามารถทำไปได้ 2 อย่าง แต่เขาไม่มีข้อมูล ไม่มีอินเทอร์เนต ไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีหนังสือ เขาเอื้อมไม่ถึง สุดท้ายก็ช่วยกันคิดว่าเขาจะเข้าถึงอะไรที่ไหนได้บ้าง….มีน้องผู้หญิงอีกคนที่ไม่เคยคุยในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงเลย เราคุยกับเขาไปครั้งสองครั้ง และเขาไว้ใจเรา เขาเล่าให้ฟังได้ทุกเรื่อง ทั้งดีและไม่ดี วิธีการเอาตัวรอด เหมือนเปิดมุมมอง เห็นชีวิตเขา เราพยายามช่วยให้เขาเอาชีวิตให้รอดจากตรงนั้นได้”

– อิทธิพล พินิจวิชา (ปุ๊กปู่) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ประทับใจความเข้มแข็งของน้องคนนึง ปิดเทอมไปสอนพิเศษเด็ก เขาชอบทำจิตอาสา เขาสนใจเรื่องเด็กและคนแก่ อยากสร้างบ้านพักคนชรา และดูแลเด็ก เขาเป็นเด็กกำพร้านะแต่ว่าเขามีทัศนคติที่เข้มแข็งมาก ทั้งๆ ที่เขาขาด แต่น้องกลับคิดถึงคนอื่นเสมอ”

– ชุตินาฏ ศรีสุมะ (ผึ้ง) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 1

“ความประทับใจที่เรามาทำอาสาพี่เลี้ยง คือ ทุกครั้งที่เราโทรไปหาน้อง แล้วเขาจำเสียงเราได้ บางครั้งโทรศัพท์เราแบตหมด เราใช้เบอร์คนอื่นโทรไป น้องยังจำได้ว่าเป็นเราทำให้ประทับใจ และน้องเขาก็รู้สึกดีฟังจากเสียงของเขาดูสดใสที่ได้คุยกับเรา”

 – ภาษณ์ชนก เนระแก (เติ้ล) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 2

“ภูมิใจนะคะที่ได้ทำอาสาพี่เลี้ยง ได้ทำเพื่อเด็กคนนึง ทำให้เขาได้เห็นคุณค่า เขายอมเปิดใจกับเราและเล่าความฝันของเขาให้เราฟัง ทำให้ตัวเราเองรู้สึกมีคุณค่า เรามีคุณค่ากับเขาและเขาก็มีคุณค่ากับเรา เป็นความทรงจำที่ดีมากๆ ค่ะ”

– ฉัตรชรัญ เทาวงษ์ (ผึ้ง) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 3

“ประทับใจในความร่วมมือกันของทุกคนตั้งแต่เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ เพื่อนพี่น้องร่วมทีม และการร่วมงานกันของแต่ละทีมจนกลายมาเป็นสิ่งดีๆที่ส่งต่อสู่น้องๆ ยิ่งเห็นว่าน้องได้ใช้ประโยชน์กัน ก็ยิ่งมีความสุขและภูมิใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสา”

– นภัสวรรณ พลเชษฐ์สมบัติ (เดียร์) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“เพื่อนร่วมอาสาต่างคนต่างมา แต่ใจเดียวกัน ทำงานเป็นทีม สนุกมาก ช่วยเหลือกันเสมอ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิทุกคน น่ารัก คอยช่วยเหลือ หาข้อมูล ติดตามให้ตลอด ทำงานนี้มีทุกรสชาติเลยค่ะ สนุก ยิ้ม หัวเราะ น้ำตา (ซึ้งใจ)  นักเรียนทุนน่ารักมากค่ะ มีโทรมาปรึกษา ขอกำลังใจในการเข้าสอบ บางคนก็มีความกังวลใจ บางคนก็อาจไม่เข้าใจความคิดผู้ใหญ่ บางคนมีความรัก พี่เลี้ยงอาสาจะได้เรียนรู้และให้คำปรึกษากับน้องนักเรียนทุน  การเป็นพี่เลี้ยงอาสารับรองจะไม่ผิดหวัง เมื่อเวลาอาสาจบ แต่คนอาสายังไม่จบนะคะ เรามีกันตลอดไป”

– อัจฉริยา เดชะวงศ์วิเศษ (ยุ้ย) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8

“ความประทับใจในการเป็นพี่เลี้ยงอาสาคือ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น การได้แง่คิดจากน้องๆ และน้องๆ ก็ได้แง่คิดจากเรา ทำให้ทั้งพี่และน้องเห็นคุณค่าในตนเอง มีกำลังใจที่จะสู้กับอุปสรรค และเห็นความใส่ใจของคนกลุ่มๆหนึ่งที่อยากผลักดันให้น้องๆ ได้มีโอกาสที่ดีในโลกกว้าง”

– รุ่งนภา สุดจิตจูล (ดาว) –
พี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 8