เป็นธรรมดาที่ชีวิตจะต้องเจอกับความผิดหวัง ความล้มเหลว ซึ่งแน่นอนว่ากระทบกับความมั่นใจในตัวเอง เด็กก็เช่นเดียวกันกว่าจะเติบโตเขาต้องเจอกับความผิดหวัง ความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน แล้วอะไรจะช่วยให้เขาไปต่อได้ในวันที่ความมั่นใจถูกลดทอนลงไป

“ความเข้มแข็งทางจิตใจ” จึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งนี้ไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาสั้นๆ เด็กต้องอาศัยการเรียนรู้ การสั่งสมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีความเข้มแข็งทางจิตใจได้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในวันที่เขาต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อความรู้สึก

สร้างทักษะและฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจ
เพื่อให้เด็กอยู่กับทุกๆ สถานการณ์ได้

> มอบความรัก ความเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กรู้สึกว่า เขามีคุณค่ามากพอที่จะเป็นที่รักของพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้อื่น

> สร้างบรรยากาศครอบครัวให้มีความอบอุ่น ครอบครัวที่อบอุ่น คือครอบครัวที่ทำให้เด็กรู้สึกได้ถึงความรัก ความปลอดภัย ผู้ใหญ่ทะเลาะกันได้แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและคำพูด

> ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ได้รับฟังกันและกัน ให้โอกาสเด็กได้บอกถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เขามี จะช่วยให้เด็กมั่นใจได้ว่า เขายังมีคนในครอบครัวที่พร้อมจะรับฟังเขาเสมอ ไม่ว่าเขาจะทำถูกหรือผิด

> ฝึกให้เด็กมีระเบียบวินัย เพื่อในวันที่เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะได้ดูแลพึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้

> ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกคิดแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ด้วยตัวเอง เขาจะได้เรียนรู้วิธีที่จะจัดการกับปัญหา และไม่ยอมแพ้ง่ายๆ

> ให้กำลังใจ ให้คำชมเชยอย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง

> สอนให้เด็กเข้าใจว่าอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ แต่ต้องมีวิธีจัดการ หรือควบคุมอารมณ์ที่อาจจะส่งผลร้ายทั้งกับตัวเองหรือผู้อื่น ไม่จำเป็นต้องแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างที่กำลังรู้สึกอยู่ก็ได้

> ให้เด็กได้ผิดหวังบ้าง เพราะความผิดหวังเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความผิดหวังจะเป็นภูมิคุ้มกันให้เด็กเข้มแข็งในวันที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่

> ให้เด็กรู้จักรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเอง โดยผู้ใหญ่ต้องพร้อมจะให้อภัย ให้เด็กได้แก้ไข ได้ปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น

หากวันหนึ่ง…เด็กต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์สูญเสียความมั่นใจ
จะทำอย่างไร?

> การให้ความรัก ความเข้าใจยังคงเป็นสิ่งวิเศษที่จะช่วยให้เด็กก้าวผ่านความรู้สึกนั้นไปได้ รับฟังว่าเขากำลังรู้สึกอะไร และยอมรับว่าความรู้สึกแบบนี้ได้เกิดแล้ว แล้วเขาจะสามารถเชื่อมั่นในตัวเองได้อีกครั้ง

> ผู้ใหญ่สามารถช่วยให้เด็กได้เจอประสบการณ์ ด้วยการทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เขาได้เห็นว่าชีวิตของเขายังมีความท้าทายใหม่ๆ อีกมากมาย

> ให้เด็กได้เรียนรู้ความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ รอบตัว ให้เขารู้จักมีความสุขกับสิ่งเล็กๆ เพื่อรับรู้ถึงคุณค่าในชีวิต คุณค่าในตัวเอง

> ให้กำลังใจ เพื่อให้เด็กมีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถทำสิ่งนั้นๆ ได้ ให้เขามีพลังใจที่จะไปต่อ โดยเราจะอยู่ด้วยเสมอ

> ชื่นชม เมื่อเด็กกล้าทำสิ่งใหม่ๆ

ความมั่นใจในตัวเองเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ผู้ปกครองต้องใช้ความอดทน ความพยายาม และต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่จะสนับสนุนให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง และให้เด็กตระหนักว่า ไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะทำให้ความมั่นใจของเขาถูกลดทอนลง แต่คุณค่าในตัวเขาจะยังมีอยู่เสมอ เมื่อเด็กยังตระหนักถึงคุณค่าในตัวเอง เขาจะยังเชื่อมั่นในตัวเอง

ขอคุณข้อมูล : SERVIAM April 2022
ภาพประกอบ : https://www.freepik.com/