กลับมาอีกครั้ง กับงานเดินวิ่งส่งน้องเรียน ครั้งที่ 4 งานวิ่งที่ทำให้คุณได้มีส่วนร่วมสร้างอนาคตให้กับเด็กไทยขาดโอกาส มาร่วมกันปลดล็อคขีดจำกัดการศึกษาด้วยกัน….พิเศษ! สำหรับนักวิ่งที่ซื้อบัตรภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 สามารถเลือกตัวอักษร 6 ตัว เพื่อพิมพ์ชื่อบนเสื้อได้อีกด้วย