ร้อยพลังการศึกษา “ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

2018-10-12T16:59:54+07:0022 พฤศจิกายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษา ผ่านเครื่องมือนวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคีในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

เสื้อยืด Limited Education ภาคพิเศษ…เทศกาลปีใหม่

2018-04-25T09:26:14+07:0016 พฤศจิกายน 2017|บริจาค, โครงการร้อยพลังการศึกษา|

ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว หากคุณกำลังมองหาของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้คนพิเศษในวันพิเศษนี้ เราขอแนะนำของขวัญปีใหม่แบบ LIMITED ที่ทำให้คุณได้มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนเสื้อยืดสีขาว GREYHOUND

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 พร้อมลงสนามขับเคลื่อนการศึกษาไทย

2018-10-12T15:18:06+07:002 พฤศจิกายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

อีกหนึ่งเครื่องมือจากโครงการ "ร้อยพลังการศึกษา" ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 พร้อมลงสนามขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ฝ่ายอบรมและพัฒนา มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ร้อยพลังฯ แรกพบ

2018-04-14T01:37:53+07:002 พฤศจิกายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

กิจกรรม "ร้อยพลังฯ แรกพบ" วันที่ 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์พร้อมด้วยภาคีก้านการศึกษา ได้จัดงาน “ร้อยพลังฯ แรกพบ” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

“ร้อยพลังการศึกษา” ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส ความเท่าเทียมทางการศึกษา

2018-04-13T23:32:01+07:007 กันยายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

สู่ 100 โรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส ทั่วประเทศมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 43 โรงเรียน

โครงการนำร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2018-04-13T22:31:35+07:0011 มิถุนายน 2016|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญชวน โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนมัธยมต้นรวมกัน ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เข้าร่วมรับฟัง “โครงการนำร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนใดสนใจ

Go to Top