โครงการร้อยพลังการศึกษา

ร้อยพลังฯ แรกพบ

2018-04-14T01:37:53+00:00 2 พฤศจิกายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

กิจกรรม "ร้อยพลังฯ แรกพบ" วันที่ 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์พร้อมด้วยภาคีก้านการศึกษา ได้จัดงาน “ร้อยพลังฯ แรกพบ” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา

“ร้อยพลังการศึกษา” ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส ความเท่าเทียมทางการศึกษา

2018-04-13T23:32:01+00:00 7 กันยายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

สู่ 100 โรงเรียน เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส ทั่วประเทศมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 43 โรงเรียน

โครงการนำร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2018-04-13T22:31:35+00:00 11 มิถุนายน 2016|โครงการร้อยพลังการศึกษา|

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญชวน โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนมัธยมต้นรวมกัน ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เข้าร่วมรับฟัง “โครงการนำร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนใดสนใจ