ชีวิตนักเรียนทุน

ภาพกราฟฟิกประกอบชีวิตนักเรียนทุน

นักเรียนทุนปัจจุบัน

“สำหรับใครบางคน โอกาส คือ สิ่งที่เขาได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องไขว่คว้า จนบางทีเขาก็มองไม่เห็นคุณค่าของมัน แต่สำหรับใครหลายๆ คน เขาต้องตามหา เฝ้ารอวันเวลาที่จะมีคนหยิบยื่นโอกาสนั้นมาให้ บางทีการได้รับโอกาสเพียงแค่เสี้ยววินาทีหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหนึ่งคนให้เปลี่ยนไปตลอดชีวิต”

น้องสุภาวดี คำภูษา หนึ่งในนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

เยี่ยมนักเรียนทุน

เยี่ยมนักเรียนทุน
เยี่ยมนักเรียนทุน

จดหมายจาก
นักเรียนทุน

จดหมายจากนักเรียนทุน
จดหมายจากนักเรียนทุน

รุ่นพี่อดีตนักเรียนทุน

‘การศึกษา เปลี่ยนชีวิต สร้างอนาคต’
การได้รับโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กน้อยในวันนั้นได้เรียนรู้และเติบโตจนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเพื่อดูแลตนเอง และครอบครัวได้ ที่สำคัญที่สุด พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็นคนดีของสังคม จากวันนั้นที่พวกเขาเป็นผู้รับ วันนี้…พวกเขาคือผู้ให้ที่พร้อมจะตอบแทนให้กับสังคมไทยที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาตลอดมา

ทำเนียบรุ่นพี่
อดีตนักเรียนทุน

อดีตนักเรียนทุนของเราวันนี้
อดีตนักเรียนทุนของเราวันนี้

เรื่องเล่า
จากรุ่นพี่

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่
เรื่องเล่าจากรุ่นพี่