อาสาอ่าน 2018-04-25T15:10:02+00:00

อาสาอ่าน

สร้างโอกาสส่งน้องเรียน

อาสานักอ่าน

อาสาสมัคร 24 คน

ความท้าทายอย่างหนึ่งของมูลนิธิ ฯ คือการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสมจะได้รับทุนการศึกษา เพื่อให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ เป็นทุนการศึกษาที่มีคุณค่า ที่มอบแก่นักเรียนขาดโอกาสที่ไม่มีทุนในการเรียนหนังสือ และต้องการทุนจากมูลนิธิ ฯ อย่างแท้จริง…ปี 2559 มูลนิธิ ฯ มีเป้าหมายที่จะยกระดับการคัดเลือกนักเรียนทุน จึงดำเนินการสร้างโครงการ “อาสาอ่าน สร้างโอกาส…ส่งน้องเรียน” ขึ้น เพื่อเปิดรับจิตอาสาที่สนใจในประเด็นเด็กขาดโอกาส ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรองนักเรียนผู้ขอทุน จากการให้คะแนนเรียงความชีวิตของนักเรียนที่สมัครขอทุน โดยการพิจารณาตามระดับความยากลำบากของสภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ความมุ่งมั่นอยากเรียนหนังสือ และพฤติกรรมของนักเรียนที่สมัครขอทุน เพื่อคัดกรองเด็กขาดโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษายุวพัฒน์

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
อาสานักอ่าน

เรื่องเล่าจากอาสาอ่าน

“อยากให้โอกาสน้องให้เขาได้เรียน ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ตั้งใจจะให้ความใส่ใจ ความหวังดีกับเขา แต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาจริงๆ แล้ว เราได้มากกว่าที่เราให้อีก เรากลายเป็นผู้รับ ได้รับข้อมูล ได้รับจิตบริสุทธิ์ของเด็กๆ ถึงแม้ว่าเขาจะยากลำบากแค่ไหน ทุกคนก็เขียนมาว่าเขาพยายาม เหมือนพยายามจะดูแลพ่อแม่ พยายามจะตั้งใจเรียนให้สูงขึ้นมากไปกว่านี้ ได้รับรู้ทัศนคติด้านบวกของเด็กๆ เหล่านี้ ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น”- คัทลียา องคสิงห (แคท)  อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

“สังคมมีปัญหาด้านการศึกษา เราได้เห็นรายละเอียดของปัญหา ก็เกิดความรู้สึกอยากจะช่วยเหลือ อยากบอกต่อคนรอบข้างในการมาช่วยเถอะ ช่วยเหลือเด็ก เงินทุนการศึกษาสำคัญมากๆ สามารถเปลี่ยนชีวิตของคนๆ นึง ได้เลย พอมาอ่านเรื่องราวชีวิตเด็กมากๆ เห็นเด็กๆ ทำงานบ้าน ตื่นเช้ามาถูบ้าน กวาดบ้าน มันกระตุ้นให้เราลุกขึ้นถูกบ้านทุกวันเลย การอ่านเรียงความทำให้พฤติกรรม ความรับชอบของเราเปลี่ยน”

– ชมพูนุท คงสุขธนา (ใหม่)  อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

“ความคาดหวังแรก คือ ไม่ได้ต้องการอะไรเลย แค่อยากจะทำอะไรสักอย่างที่ทำได้ เพื่อทำให้กับคนอื่นแค่นั้น เราเป็นส่วนเล็กๆ อาจจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้น สิ่งที่ได้กลับมามันทำให้รู้สึกดีมากๆ พอทำเสร็จรู้สึกว่าฉันเป็นคนมีค่า ฉันมีประโยชน์กับโลก”- พนาลักษณ์ ล้ำเลิศ (ผึ้ง) อาสาอ่าน รุ่นที่ 1

“เราอ่านเรียงความเยอะๆ ก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจทำไมต้องหาเงินตั้งแต่เด็ก พอเห็นว่าเขาต้องช่วยใครบ้าง ทำให้เราเข้าถึงเด็กขาดโอกาสมากขึ้น”- ศิริกานดา จันทร์แสนวิไล (จ๋า)  อาสาอ่าน รุ่นที่ 1