เพราะการออมเงินเป็นเรื่องสำคัญ ฝึกออมเพื่อให้เรามีไว้ใช้จ่ายในยามที่จำเป็นหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เข้ามาช่วยเราในเรื่องการออมเงินอย่างง่ายๆ และเราสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอ มาเริ่มฝึกเป็นคนมีวินัยการออมตั้งแต่วันนี้กันเถอะ

ออมวันนี้
เพื่อวันที่ดีในอนาคต

ออมเงินแล้วได้อะไร

 • มีเงินเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำที่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อน เช่น ค่าเทอม ค่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์รายเดือน 
 • มีเงินสำหรับค่าใช้จ่ายสำรองที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ค่าซ่อมแซมต่างๆ ค่าอุปกรณ์การเรียน
 • มีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เช่น เจ็บป่วย อุบัติเหตุ มีรายได้น้อยลงหรือไม่มีงานรับจ้าง
 • มีเงินไว้ใช้ในระยะยาว เช่น เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ สำหรับดูแลคนในครอบครัว

จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการออมมีผลต่อความรู้สึก เราจะสุขใจ เพราะมั่นใจแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินใดๆ เรามีเงินเพื่อใช้จ่าย เรามีเงินเก็บ โดยไม่ต้องหยิบยืมหรือกู้ยืมให้เราต้องรับภาระหนี้สินที่ต้องชดใช้ในระยะยาว

เพราะอะไร “ต้องออมเงิน”
เมื่อเรามีเป้าหมายว่าวันข้างหน้าอยากจะทำอะไร เช่น อยากเรียนต่อ อยากขายสินค้าออนไลน์ อยากซื้อของราคาสูงๆ ที่อยากได้ หรืออยากใช้เงินเพื่อท่องเที่ยว การออมเงินเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เราทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ การออมยังสร้างความมั่นใจได้ว่า หากวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำเป็นต้องใช้เงินเรื่องด่วน เราจะมีเงินสำหรับใช้จ่ายในส่วนนี้ โดยไม่ก่อหนี้สินและเหตุผลสำคัญที่สุดในการออมเงิน คือ เราทุกคนไม่สามารถหาเงินได้ตลอดชีวิตแต่เราต้องใช้เงินตลอดชีวิต

การออมเงิน
เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมีวินัย

ยังไม่มีงานทำ…จะเริ่มออมอย่างไร

การออมเงินเริ่มต้นได้ไม่ยากเลย แต่สิ่งที่ท้าทาย คือ ต้องออมให้เป็นวินัย โดยออมอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการ ดังนี้

 • จดบันทึกรายรับ รายจ่าย
  เป็นวิธีง่ายๆ ที่สามารถช่วยเตือนใจให้เราไม่ใ่ช้เงินฟุ่มเฟือยและยังสามารถช่วยให้เห็นรายรับรายจ่าย และจำนวนเงินออมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทำ เพราะรู้สึกวุ่นวายต้องคอยจดบันทึก
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์
  มีเงินน้อยฝากน้อย มีเงินมากฝากมาก และทุกครั้งที่ได้เงินให้แบ่งเก็บเพื่อฝากบัญชี หากฝากเงินจนเคยชิน เมื่อถึงวัยทำงานมีเงินเดือน เราจะสามารถจัดสรรปันส่วนเงินเดือนมาออมได้ทุกเดือน และแม้ว่าบัญชีออมทรัพย์จะมีดอกเบี้ยน้อย แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เห็นว่าเงินจากก้อนเล็กๆ เก็บไปเรื่อยๆ สามารถกลายเป็นเงินก้อนโตได้ในอนาคต
 • รู้จักควบคุมความต้องการ
  เรามักจะมีความอยากได้อยากมีอยู่เสมอ ไม่ว่าของนั้นจะจำเป็นหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นควรมีการวางแผนโดยเรียงลำดับความสำคัญว่าของสิ่งไหนจำเป็น สิ่งไหนไม่จำเป็น อะไรควรซื้อก่อน อะไรสามารถซื้อภายหลังได้ เพื่อที่เงินของเราจะได้ไม่ต้องใช้ไปกับการจับจ่ายสิ่งของที่ยังไม่มีความจำเป็น
 • ลดค่าใช้จ่ายลง
  เช่น ทำอาหารรับประทานเองที่โรงเรียนหรือที่ทำงาน ปลูกผักสวนครัวไว้รอบๆ บ้าน นำน้ำที่เหลือจากการชำระล้างไปรดพืชผักแทนการใช้น้ำประปา รีดเสื้อผ้าให้ครบทุกชุดแทนการรีดวันละชุด เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งครอบครัว

การออมเงิน ควรแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 • ออมตั้งแต่วัยเรียน เก็บไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉินด้วยการนำไปฝากธนาคาร หรือสหกรณ์โรงเรียน
 • ออมเมื่อทำงาน เก็บไว้เพื่อใช้สร้างครอบครัว เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ แต่งงาน เลี้ยงดูบุตร ด้วยการนำไปลงทุนกองทุนต่างๆ ที่ธนาคารเป็นผู้ดูแล
 • ออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เก็บไว้เพื่อวัยเกษียณ หรือจะนำไปลงทุนระยะยาวมีผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ เช่น กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้

หากเราออมเงินวันละ 50 บาท x 365 วัน = 18,250 บาท เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น วินัยการออมวันละ 50 บาท จะช่วยให้เราอยากออมในจำนวนเงินที่มากขึ้น การมีทัศนคติที่ถูกต้องในการออมก็มีความสำคัญมาก เช่น รู้จักนับเงินทอนทุกครั้งก่อนเก็บลงกระเป๋า รู้จักเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ การใช้คูปองส่วนลดต่างๆ สิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวินัยการออมได้เช่นเดียวกัน

แอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องการออม

มีแอปพลิเคชันมากมายให้เลือกใช้ การออมจึงเป็นเรื่องง่าย

MoneyLover : แอปพลิเคชันช่วยจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน รวมไปถึงใบเสร็จที่ต้องชำระและเพิ่มการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย โดยประเมินจากประวัติการใช้จ่ายที่ผ่านมา ที่สำคัญคือ สามารถเชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารต่างๆ ได้ ช่วยให้สามารถควบคุมและบริหารเงินในบัญชีได้ดีขึ้น

WepleMoney : สามารถช่วยจัดการข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน พร้อมสรุปเก็บเงินและข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นไว้ในแอปพลิเคชันเดียว พร้อมวิเคราะห์สรุปรายจ่ายเป็นกราฟแสดงให้ดู

Household Account Book : ช่วยบันทึกค่าใช้จ่าย สร้างหมวดหมู่รายจ่ายได้เองแบบง่ายๆ ซึ่งช่วยให้ใช้เงินอย่างเป็นระบบมากขึ้นจากฟีเจอร์ที่คอยติดตามผลการใช้จ่ายในแต่ละเดือนช่วยให้เห็นผลในการออมเงิน

พยายามทำให้การออมเงินเป็นเรื่องสนุก ไม่น่าเบื่อ และท้าทายตัวเองให้รู้จักออมเงินรายวันในจำนวนที่เพิ่มขึ้น
หลักการสำคัญ คือ เมื่อได้เงินมาแล้วต้องออมเงินก่อนใช้จ่าย

รายได้ – เงินออม = เงินสำหรับใช้จ่าย

ต้องตระหนักไว้เสมอว่า เงินของเรา เราต้องออมด้วยตัวเอง
ไม่หลงเชื่อคำเชิญชวนหลอกลวงให้ออมเงินกับคนไม่รู้จัก
หรือจากโฆษณาชวนเชื่อให้ร่วมลงทุนน้อยๆ แต่ผลกำไรมากๆ

กลโกงแอบอ้าง ชวนออมเงิน

เพราะการมีเงินเก็บเป็นเรื่องดี จึงมีคนมากมายที่หาประโยชน์จากการออมของคนอื่น เราจึงต้องระมัดระวัง ไม่หลงเชื่อคนที่มาชักชวน โดยให้ข้อเสนอดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร และมีโอกาสสูญเงินทั้งหมด กลโกงมักมาในรูปแบบที่เรียกว่า แชร์ลูกโซ่ บ้านแชร์ออนไลน์ หรือ การลงทุนบิทคอยน์

“แชร์ลูกโซ่ บ้านแชร์ออนไลน์” จะโฆษณาชักชวนให้คนมาร่วมลงทุนโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ อ้างว่าสามารถจ่ายผลตอบแทนในอัตราสูง ผู้โฆษณาจะใช้วิธีนำเงินจากผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่จ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกเก่า เพื่อให้เห็นว่าแชร์วงนี้สามารถดำเนินงานได้จริง ภายหลังที่ระดมทุนได้มากพอ หัวหน้าวงแชร์หรือท้าวแชร์จะหยุดดำเนินการและหลบหนีไปพร้อมเงินของสมาชิกวงแชร์ แชร์ลูกโซ่อาศัยเครือข่ายของสมาชิกหลอกเหยื่อเป็นทอดๆ ดังนั้น หากเราเป็นหนึ่งในสมาชิกวงแชร์ที่ได้รับเงินจากเหยื่อคนอื่น เราอาจเข้าข่ายถูกดำเนินคดีในฐานเป็นผู้รับฝากเงิน เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนด้วยเช่นกัน

“บิทคอยน์” คือ สกุลเงินดิจิทัลหรือสกุลเงินเข้ารหัส (digital assets) ที่มีการทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ บิทคอยน์เหมือนกับสกุลเงินอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นดอลลาห์หรือเงินบาท ข้อแตกต่างสำคัญระหว่างบิทคอยน์กับสกุลเงิน ทั่วไปก็คือ บิทคอยน์เป็นสกุลเงินดิจิทัล ทำงานบนระบบคอมพิวเตอร์ เราจึงไม่สามารถจับต้องบิทคอยน์ได้เหมือนการที่เรานับเงินด้วยธนบัตรหรือเหรียญ หากเราไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบิทคอยน์มากพอ อย่าหลงเชื่อการชักชวนให้ลงทุน

จะเกิดอะไรขึ้น หากไม่มีเงินออม

แน่นอนว่าในวันที่เรายังเป็นเด็กผู้ปกครองจะยังสามารถดูแลช่วยเหลือเราได้ในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่เมื่อโตขึ้นเราต้องดูแลค่าใช้จ่ายของตัวเองและอาจจะต้องดูแลค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกในครอบครัว หากเราไม่มีเงินออมหรือไม่ฝึกให้มีวินัยการออม เมื่อถึงวันที่เราต้องผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองการไม่มีเงินจะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิต เพราะมีผลกระทบมากมายจากการไม่ออมเงิน เช่น…

ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
หากเราใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่มีการบริหารจัดการหรือวางแผนการใช้เงิน ผลที่ตามมาอันดับแรก คือ ทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หากไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินเราอาจจะรู้สึกว่าการไม่มีเงินเก็บไม่ได้มีปัญหาอะไร จนเมื่อถึงเวลามีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินด่วนแต่ไม่มีเงิน ทำให้ต้องหยิบยืมคนอื่นจนเป็นหนี้สิน

ขาดเงินสำรองฉุกเฉินยามเจ็บป่วย
ความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอ หากอาการเจ็บป่วยรุนแรงถึงขั้นต้องพบหมอแต่กลับไม่มีเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินแบบนี้ คราวนี้แหละที่ต้องปวดหัวว่าจะเอาเงินจากที่ไหนมาเป็นค่ารักษาพยาบาลจะยังทำให้เกิดความเครียดมากขึ้น

มีประวัติค้างชำระหนี้
หากไม่มีวินัยในการออม วันหนึ่งเราอาจจะตกเป็นเหยื่อหนี้บัตรเครดิต หลายคนใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองโดยไม่ประมาณตน จนทำให้เกิดหนี้สินก้อนโต หากไม่สามารถผ่อนชำระได้ตามกำหนดจะเสียประวัติทำให้ไม่สามารถทำธุรกรรมการเงินใดๆ ได้

ไม่มีเงินต่อยอดสำหรับอนาคต
คนเรามีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 75 – 85 ปี นั่นเท่ากับว่าหลังเกษียณในวัย 60 ปี เราต้องใช้ชีวิตต่ออีก 20 ปี เมื่อเราแก่ตัวแล้วไม่สามารถทำงานหาเงินได้ แต่รายจ่ายในชีวิตประจำวันยังคงมีอยู่ และมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเพราะต้องใช้ในการรักษาความเจ็บป่วยในช่วงสูงวัย หากวันนี้เราไม่มีเงินออมไว้หรือไม่มีวินัยในการใช้เงิน บั้นปลายชีวิตเราคงอยู่อย่างยากลำบาก

รู้อย่างนี้แล้ว คิดว่าการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญมากๆ เลยใช่ไหม อยากให้ทุกๆ คนตระหนักถึงข้อดีของการออมและอันตรายจากการไม่มีวินัยในการใช้เงิน และควรเริ่มต้นการออมเงินวันละเล็กๆ น้อยๆ ตั้งแต่วันนี้ เพราะ แม้ว่าเงินจะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต แต่เราทุกคนต้องใช้เงินในการดำเนินชีวิต สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการออมเงิน คือ อย่าหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อต่างๆ อย่าเชื่อผลตอบแทนสูงๆ หรือกำไรเยอะๆ เพราะแม้กระทั่งธนาคารยังให้ดอกเบี้ยได้ไม่มาก แล้วแชร์ลูกโซ่ แชร์บ้าน จะเอาเงินจากที่ไหนมาให้เราได้เยอะๆ ให้เรื่องออมเงินเป็นวินัยในชีวิตและภูมิใจในเงินออมที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายสุรุยสุร่ายตามอารมณ์อยาก

ที่มา
https://aommoney.com/
https://www.firstchoice.co.th/
https://www.krungsri.com/
https://www.ncb.co.th/
https://www.scb.co.th/
https://www.thairath.co.th/