ข่าวนักเรียนทุน

ทุนการศึกษายุวพัฒน์ เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไร

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำกิจกรรมออนไลน์ในกลุ่มปิด Facebook นักเรียนทุน โดยการให้นักเรียนทุนมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา เปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาอย่างไรบ้าง? ซึ่งก็มีน้องๆ เข้ามาเขียนคอมเม้นท์กันมากมาย โดยมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกข้อความของน้องๆ บางส่วน มาเผยแพร่ 

ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (YBF CLUB) พื้นที่มาเรียนรู้ มาเล่น พร้อมพัฒนาศักยภาพและเติบโตไปด้วยกัน

ชุมนุมนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (YBF CLUB) คืออะไร? พื้นที่ที่ให้นักเรียนทุนยุวพัฒน์มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ โดยมีครูเป็นผู้นำกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 1 คาบ/สัปดาห์ เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนทุนฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการเล่น การลงมือปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่ม

เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนมิถุนายน – พฤศจิกายน

เล่าเรื่อง…ฉันเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์

ถ้าจะให้เล่าว่า “ทุนยุวพัฒน์” คืออะไร คงไม่มีใครเล่าได้ดีไปกว่านักเรียนที่ได้รับทุนอีกแล้ว กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในกลุ่มปิดเฟซบุ๊กนักเรียนทุนยุวพัฒน์ มีชื่อกิจกรรมว่า “เล่าเรื่อง...ฉันเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์” มีน้องๆ นักเรียนทุนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย บทความด้านล่างนี้เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มูลนิธิฯ นำมาเผยแพร่

เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิจะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน ก่อนวันที่ 19 ของแต่ละเดือน และเงินทุนการศึกษาจะเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ดูตารางโอนทุนในรูปด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา

เพราะโอกาสในวันนั้น…

"แอนขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่มอบโอกาสให้ตอนเรียน ปวช. แอนเกิดในครอบครัวที่ยากจน พอจบ ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาส ผู้ปกครองไม่ให้เรียนต่อ ให้ออกมาทำงาน แต่ด้วยทุนของมูลนิธิฯ ทำให้มีโอกาสทางการศึกษาค่ะ" ตอนนี้พี่แอน นพรัตน์

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนทุนยุวพัฒน์

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 น้องนุ่น นักเรียนทุนยุวพัฒน์ได้มีโอกาสมากราบขอบคุณผู้มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องนุ่น จนวันนี้น้องกำลังจะได้เริ่มงานที่ Ernst & Young หนึ่งในสำนักงานบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก...

เยี่ยมนักเรียนทุนยุวพัฒน์

มูลนิธิยุวพัฒน์ สร้างกำลังใจให้น้องๆ เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนฯ ในต่างจังหวัด เพื่อพูดคุย ให้กำลังใจในการเรียนและการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน ทั้งจากตัวนักเรียนและคุณครูผู้ดูแล ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2556  โดยเริ่มต้นจาก