ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 พร้อมลงสนามขับเคลื่อนการศึกษาไทย

อีกหนึ่งเครื่องมือจากโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4 พร้อมลงสนามขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ฝ่ายอบรมและพัฒนา มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จัดงาน “ปิดค่ายอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 4” หลังจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 4 จำนวน 28 คน ผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ และพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็น “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มุ่งมั่น ‘ลงมือ’ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่การศึกษาไทย

…สำหรับ 8 โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์ที่เข้าร่วมโครงการ…ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จำนวน 18 คน จะเข้าไปสอนและปฏิบัติหน้าที่…ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา

ภาพกิจกรรม

รายละเอียดโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
2018-10-12T15:18:06+00:00 2 พฤศจิกายน 2017|โครงการร้อยพลังการศึกษา|