กิจกรรม “ร้อยพลังฯ แรกพบ”

วันที่ 5-6 ตุลาคมที่ผ่านมา มูลนิธิยุวพัฒน์พร้อมด้วยภาคีก้านการศึกษา ได้จัดงาน “ร้อยพลังฯ แรกพบ” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะเพื่อแนะนำโครงการร้อยพลังการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และให้คุณครูทุกๆ โรงเรียนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

กิจกรรมภายในงาน “ร้อยพลังฯ แรกพบ อาทิ

  • สัมมนาหัวข้อ “ร้อยพลังการศึกษา” โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ และองค์กรภาคีด้านการศึกษา
  • ภาพรวมความคาดหวังต่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
  • วิเคราะห์ปัจจัยและโอกาสการก้าวต่อ
  • แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน
  • ชี้แจงกระบวนการทำงานต่อเนื่องของโครงการร้อยพลังการศึกษา
เมื่อทุกๆ โรงเรียนในเครือข่ายยังไม่เคยทำความรู้จักกันมาก่อน ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณครูจากทุกโรงเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศได้มาแลกเปลี่ยนการใช้เครื่องมือกัน และสร้างความคุ้นเคยกันเป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของโครงการและบทบาทการมีส่วนร่วม/ความเป็นเจ้าของ และเหล่าภาคีในโครงการร้อยพลังการศึกษา ได้เข้าใจสถานการณ์ความท้าทายของโรงเรียนซึ่งจะก่อให้เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไป บรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังของเครือข่ายที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย…มีผู้อำนวยการและคุณครูเข้าร่วมกิจกรรม 101 คน ใน 38 โรงเรียน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ปันจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”จำนวน  52 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด และจะมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นในปีถัดปี เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนใน 100 โรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเครื่องมือของโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

มูลนิธิยุวพัฒน์ >> http://www.yuvabadhanafoundation.org/?q=about

เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น >> http://www.learneducation.co.th/

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ >> http://www.teachforthailand.org/TH/fellowship.php

winner English >> https://www.winner-english.com/index.html

a-chieve >> http://a-chieve.org/

EdWings >> http://www.edwings.co.th/#firstPage

เครือข่ายจิตอาสา >> http://www.volunteerspirit.org/?page_id=22895